top of page

Acrospermum - Stråklubbor

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                   2

Varietet                              2                                          2                                   2

Acrospermum compressum (nässelklubba), Acrospermum adeanum, Acrospermum graminum (stråklubba)

Acrospermum compressum - Nässelklubba 

Ekologi : Trädgård, park etc. Söderut även i skog. Fjolårsstjälkar av bl.a. brännässla Urtica dioica.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Acrospermum pallidulum ( snärjmårklubba)

EKOLOGI : Trädgård, park etc. även i skog. Fjolårsstjälkar av Snärjmåra - Galium aparine.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Notering : Detta är första fyndet av arten i Sverige.

bottom of page