Rimbachia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Rimbachia arachnoidea, Rimbachia bryophila (luden mosskåsa), Rimbachia neckerae

Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Lövskog. På pleurokarpa mossor (Akrokarpa mossor växer upprätt och är inte mycket förgrenade. De har sin sporkapsel i toppen. Pleurokarpa mossor är förgrenade, nedliggande och har sina sporkapslar i grenvecken.) på stammar av lövträd. Skuggigt.

Ekologisk grupp : Parasit

Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (5)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (3)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (1)
Visa mer

Rimbachia neckerae 

Ekologi : Utbredning dåligt känd. Skog och jordbruksmark (Eftersom den hittas tillsammans med mossa så kan man anta att den parsiterar på mossor men den växer också på naken ved ?)

Ekologisk grupp : Parasit

Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan