Rimbachia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Rimbachia arachnoidea, Rimbachia bryophila (luden mosskåsa), Rimbachia neckerae

Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa

EKOLOGI : Utbredning dåligt känd. Lövskog. På pleurokarpa mossor (Akrokarpa mossor växer upprätt och är inte mycket förgrenade. De har sin sporkapsel i toppen. Pleurokarpa mossor är förgrenade, nedliggande och har sina sporkapslar i grenvecken.) på stammar av lövträd. Skuggigt.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (5)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (5)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (2)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (3)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (3)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (1)
Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04. (1)

Rimbachia neckerae 

EKOLOGI : Parasiterar på mossor. Skog och jordbruksmark

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04
Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NP. 2014-01-04
Rimbachia neckerae
Rimbachia neckerae

Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.

Rimbachia neckerae
Rimbachia neckerae

Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.

Rimbachia neckerae
Rimbachia neckerae

Rimbachia neckerae. Sweden, Skåne, Billesholm, Åvarps fälad. 2020-12-19.

Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm.
Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm.

Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm.

Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm. (2)
Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm. (2)

Sporer, 8,5 - 11,0 x5,5 - 7,0,µm.

Rimbachia neckerae. Basidier (1)
Rimbachia neckerae. Basidier (1)

Rimbachia neckerae. Basidier

Rimbachia neckerae. Basidier (3)
Rimbachia neckerae. Basidier (3)

Rimbachia neckerae. Basidier

Rimbachia neckerae. Basidier (2)
Rimbachia neckerae. Basidier (2)

Rimbachia neckerae. Basidier

Rimbachia neckerae. Hyfer (2)
Rimbachia neckerae. Hyfer (2)

Rimbachia neckerae. Hyfer

Rimbachia neckerae. Hyfer (1)
Rimbachia neckerae. Hyfer (1)

Rimbachia neckerae. Hyfer

6
6