top of page

Rimbachia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Rimbachia arachnoidea, Rimbachia bryophila (luden mosskåsa), Rimbachia neckerae

Rimbachia arachnoidea
EKOLOGI : Vårt fynd i ädellövskog på mossa
EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Rimbachia bryophila - Luden mosskåsa

EKOLOGI : Utbredning dåligt känd. Lövskog. På pleurokarpa mossor (Akrokarpa mossor växer upprätt och är inte mycket förgrenade. De har sin sporkapsel i toppen. Pleurokarpa mossor är förgrenade, nedliggande och har sina sporkapslar i grenvecken.) på stammar av lövträd. Skuggigt.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

Rimbachia neckerae 

EKOLOGI : Parasiterar på mossor. Skog och jordbruksmark

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

bottom of page