Lactarius - Riskor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    93                                        90                               90

Varietet                             2                                          2                                   1

Form                                  2                                          1                                   1

Lactarius acerrimus (gaffelriska), Lactarius acris (skarp rökriska), Lactarius albocarneus, Lactarius aquizonatus (blek fransriska)

Lactarius aspideus (videriska), Lactarius aurantiacus (brandriska), Lactarius auriolla (sumpriska)

Lactarius azonites (blek rökriska) - Lactarius azonites f. virgineus, Lactarius azonites f. azonites

Lactarius badiosanguineus (glansriska), Lactarius bertillonii (ettervitriska), Lactarius blennius (grönriska), Lactarius brunneoviolaceus

Lactarius camphoratus (kamferriska), Lactarius chrysorheus (gulmjölkig ekriska), Lactarius circellatus (avenboksriska)

Lactarius citriolens (fransriska), Lactarius controversus (fläckriska), Lactarius cyathuliformis, Lactarius decipiens (pelargonriska)

Lactarius deliciosus (läcker riska), Lactarius deterrimus (blodriska), Lactarius dryadophilus (dryasriska), Lactarius duplicatus (lappriska)

Lactarius evosmus (aspriska), Lactarius fennoscandicus, Lactarius flavidus (gul lilariska), Lactarius flavopalustris

Lactarius flexuosus (buktriska) - Lactarius flexuosus var. roseozonatus, Lactarius flexuosus var. flexuosus

Lactarius fluens, Lactarius fuliginosus (rökriska), Lactarius fulvissimus (rävriska)

Lactarius glaucescens (grönmjölkig vitriska), Lactarius glyciosmus (kokosriska), Lactarius helvus (lakritsriska)

Lactarius hepaticus (leverriska), Lactarius hysginoides, Lactarius hysginus (gulskivig riska), Lactarius lacunarum (dyriska)

Lactarius lanceolatus, Lactarius leonis (lejonriska), Lactarius lignyotus (sotriska), Lactarius lilacinus (stor alriska), Lactarius luridus

Lactarius mairei (borstriska), Lactarius mammosus (mörk kokosriska), Lactarius musteus (tallriska), Lactarius nanus (renriska)

Lactarius necator (svartriska), Lactarius obscuratus (alriska), Lactarius olivinus (olivinriska), Lactarius omphaliiformis (skålriska)

Lactarius pallidus (blekriska), Lactarius picinus (beckriska), Lactarius pilatii (knoppriska), Lactarius piperatus (slät vitriska), 

Lactarius porninsis (lärkriska), Lactarius pseudouvidus (nordlig lilariska), Lactarius pterosporus (vingsporig riska)

Lactarius pubescens (blek skäggriska), Lactarius pyrogalus (hasselriska), Lactarius quieticolor (blåmjölkig riska)

Lactarius quietus (ekriska), Lactarius repraesentaneus (gulriska), Lactarius resimus (alabasterriska), Lactarius romagnesii

Lactarius rostratus, Lactarius rubrocinctus (rödbandsriska), Lactarius rufus (pepparriska), Lactarius ruginosus

Lactarius salicis-herbaceae (fjällhedsriska), Lactarius salicis-reticulatae (ripriska), Lactarius sanguifluus (vinriska)

Lactarius scoticus (kärrskäggriska), Lactarius scrobiculatus (svavelriska), Lactarius semisanguifluus (grönfläckig vinriska)

Lactarius serifluus (stinkriska), Lactarius sphagneti (vitmossriska), Lactarius spinosulus (fjällriska)

Lactarius subcircellatus (dvärgbjörksriska), Lactarius subdulcis (sötriska), Lactarius subsericatus, Lactarius tabidus (småriska)

Lactarius torminosulus, Lactarius torminosus (skäggriska), Lactarius trivialis (skogsriska), Lactarius tuomikoskii

Lactarius uvidus (lilariska), Lactarius vellereus (luden vitriska), Lactarius vietus (gråriska), Lactarius violascens (stor lilariska)

Lactarius volemus (mandelriska), Lactarius zonarioides (granriska), Lactarius zonarius (zonriska)

Lactarius acerrimus - Gaffelriska

Ekologi : Svampen bildar mykorrhiza med hassel och ek. Den växer enbart på näringsrik och kalkhaltig mark och gärna på halvöppen hagmark eller i parker.

(Kännetecken - Hatten är 5–12 cm bred, först välvd med inrullad kant, senare trattformig men ofta oregelbunden, klibbig, gräddfärgad eller ”pinkish buff” och mer eller mindre zonerad eller fläckig. Lamellerna är vidväxta eller något nedlöpande och närmast foten gaffelgreniga eller försedda med tväråsar, ljust ockra med svag rosaton. Foten är kraftig och har ungefär samma färg som hatten eller blekare, ibland med gropar eller fläckar. Hela svampen är påfallande hårdköttig. Smaken är skarp. Mikroskopiskt skiljs den lätt från andra arter på de 2-sporiga basidierna och större sporerna.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_acerrimus_-_Gaffelriska._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09._
Lactarius_acerrimus_-_Gaffelriska._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(2)
Lactarius_acerrimus_-_Gaffelriska
Lactarius acerrimus - Gaffelriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26
Lactarius_acerrimus_-_Gaffelriska._Sweden,_Öland,_Borgholm,_Himmelsberga._2015-10-09.__(3)
Visa mer

Lactarius acris - Skarp rökriska (NT) 

Ekologi : Arten växer i ängsbokskog på kalkgrund. Den är helt bunden till bok som den bildar mykorrhiza med. I Italien växer den även med ek och avenbok.

(Kännetecken - Skarp rökriska år lätt igenkännlig på den i väta klibbiga hatten och det snabba omslaget från vit till vackert rosafärgad mjölksaft, samt att färgen återgår till den ursprungliga efter ca en timme. Hatten är 3–8 cm bred, med en mer eller mindre låg puckel och ljust gråbrun till dadelbrun. Hattkanten är något inrullad, ibland något strimmig. Lamellerna är svagt nedlöpande och gulockra samt fläckas rosa vid tumning. Köttet är vitt men blir vid brytning rosafärgat efter några få sekunder, efter en stund bleknar färgen till ljust rosa. Foten är ofta något krökt, blekare än hatten, nästan vit, till blekt gulvit, med mycket svag rosa ton. Smaken är mycket bitter.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (4)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (3)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (5)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (2)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (2)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (1)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (4)
Lactarius acris - Skarp rökriska, NT. Sweden, Skåne, Bökenäset västra. 2014-10-11. (3)
Visa mer

Lactarius aurantiacus (mitissimus) - Brandriska

Ekologi : Skog, Löv, barrblandskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_aurantiacus_-_Brandriska._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20._(3)
Lactarius_aurantiacus_-_Brandriska._Sweden,_Skåne,_Ljungbyhed,_Bonnarps_hed_2014-09-20._(2)
Visa mer

Lactarius azonites - Blek rökriska

Ekologi : Ekskog och blandad ädellövskog. Kalkrik mark. Med lövträd, särskilt ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_azonites_-_Blek_rökriska._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.___(2)
Lactarius_azonites_-_Blek_rökriska._Sweden,_Skåne,_Alnarps,_Alnarpsparken._2014-08-25.___(3)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (1)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (5)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (6)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (3)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (4)
Lactarius azonites - Blek rökriska. Sweden, Skåne, Alnarp, Alnarpsparken. 2016-07-23. (2)
Visa mer

Lactarius blennius - Grönriska

Ekologi : Hedbokskog och park. Marken. Med bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05. (1)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (3)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-09. (1)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-09. (2)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05. (2)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Stockamöllan. 2013-10-05. (3)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (1)
Lactarius blennius - Grönriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (2)
Visa mer

Lactarius camphoratus - Kamferriska

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Även bokskog. Mager och sur mark. Med gran och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius camphoratus - Kamferriska. Sweden, Skåne. 2007-09-04. (2)
Lactarius camphoratus - Kamferriska. Sweden, Skåne. 2007-09-04. (1)
Visa mer

Lactarius chrysorheus - Gulmjölkig ekriska

Ekologi : Löv- och blandskog, helst hedekskog. Sur mark. Med ek. ( Jag har fynd av den på lerjordar med högt PH ?)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius chrysorheus - Gulmjölkig ekriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04.
Lactarius_chrysorheus_-_Gulmjölkig_ekriska._Sweden,_Småland,_Ankarsrum,_Bruksparken._2017-10-03.__
Lactarius chrysorheus - Gulmjölkig ekriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04.
Lactarius chrysorheus - Gulmjölkig ekriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04.
Visa mer

Lactarius circellatus - Avenboksriska. 

Ekologi : Ädellövskog och park. Marken. Med avenbok.)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallabäcken. 2018-11-07.
Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sporer, 5,5-7,0 x 4,4-5,0. µm
Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sporer, 5,5-7,0 x 4,4-5,0. µm
Lactarius circellatus - Avenboksriska
Lactarius circellatus - Avenboksriska. Sporer, 5,5-7,0 x 4,4-5,0. µm
Show More

Lactarius citriolens - Fransriska

Ekologi : Löv- och blandskog, bl.a. fjällbjörkskog. Kalkrik mark. Med björk, men troligen även med ek och gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (7)
Lactarius citriolens - Fransriska
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
Lactarius citriolens - Fransriska
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (1)
Lactarius citriolens - Fransriska
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (2)
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (4)
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (6)
Lactarius citriolens - Fransriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (5)
Visa mer

Lactarius deliciosus - Läcker riska

Ekologi : Tallskog, helst kalktallskog. Kalkrik mark. Med tall.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (5)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (1)
Lactarius_deliciosus_-_Läcker_riska._Sweden,_Skåne,_Hässleholm_Hovdala_2013-09-07._
Lactarius deliciosus - Läcker riska
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (2)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (7)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (3)
Lactarius deliciosus - Läcker riska
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Lactarius deliciosus - Läcker riska
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (6)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (8)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (3)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (4)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (1)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Öland. Mörbylånga, Vicklaby. 2015-10-11. (2)
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Skåne, Yngsjö, Gropahålet. 2010-10-27. (4)
Lactarius_deliciosus_-_Läcker_riska
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius_deliciosus_-_Läcker_riska
Lactarius deliciosus - Läcker riska. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27
Visa mer

Lactarius deterrimus - Blodriska

Ekologi : Granskog. Fuktig mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_deterrimus_-_Blodriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(3)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (9)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (6)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (7)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (10)
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(2)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10.1
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10 (1)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (8)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (2)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (1)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (4)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (5)
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24. (3)
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska
Lactarius deterrimus - Blodriska. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03.
Lactarius_deterrimus_-_Blodriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(1)
Visa mer

Lactarius fennoscandicus - Nordlig Granblodriska

Ekologi : Dåligt med info. Skog, Blandskog, Granskog.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_fennoscandicus_-_Nordlig_Granblodriska._Sweden,_Värmland._2009-09-03._(1)
Lactarius_fennoscandicus_-_Nordlig_Granblodriska._Sweden,_Värmland._2009-09-03._(2)
Visa mer

Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT)

Ekologi : Svampen är en mykorrhizabildare i ädellövskog på kalkrik mark. Den uppges kunna växa med flera olika trädslag som t.ex. avenbok, ek och bok. På Öland förekommer den uteslutande i hässlen och är där tämligen allmän. I övriga Sydsverige växer den i ek/hassellundar, troligen med ek.

(Kännetecken - Arten bildar medelstora fruktkroppar med gulaktig hatt och en vit saft som snabbt blir mörkviolett i kontakt med luften. Hatten blir högst 10 cm bred och har som utväxt något nedtryckt mitt och nedböjd kant. Den är klibbig i fuktigt väder, vanligen blekgul med mörkare fläckar som ibland bildar koncentriska zoner. Lamellerna är ganska täta, brett vidväxta och gräddvita. Vid skador uppstår mörkt rödvioletta fläckar. Foten är cylindrisk eller något avsmalnande neråt, av hattens färg. Smaken är bitter eller skarp. Hela svampen är tämligen bräcklig.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (10)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (9)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (11)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (13)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (7)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (8)
Lactarius flavidus - Gul lilariska (NT). Sweden, Öland, Mörbylånga. Gråborg. 2015-10-11. (12)
Visa mer

Lactarius flexuosus - Buktriska

Ekologi : Barr- och lövskog samt skogsvägar och park. Marken. Med olika barr- och lövträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius flexuosus - Buktriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (27)
Lactarius flexuosus - Buktriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (1)
Lactarius flexuosus - Buktriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.
Lactarius flexuosus - Buktriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (28)
Lactarius flexuosus - Buktriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (2)
Visa mer

Lactarius fluens

Ekologi : Biotop dåligt känd Marken. (Många av mina fynd i rik kallkbokskog)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Hallaröd, Allarps bjär. 2013-10-05. (2)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Sjöbo, Borstabäckens naturreservat. 2012-07-28 (3)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01.
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (1)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (4)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12. (3)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Sjöbo, Borstabäckens naturreservat. 2012-07-28 (2)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Hallaröd, Allarps bjär. 2013-10-05. (1)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (2)
Lactarius fluens. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (3)
Visa mer

Lactarius fuliginosus - Rökriska

Ekologi :Lövskog, bl.a. fjällbjörkskog. Sällan blandskog. Marken. Med bl.a. björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius fuliginosus - Rökriska. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (1)
Lactarius fuliginosus - Rökriska. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (3)
Lactarius fuliginosus - Rökriska. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (2)
Lactarius fuliginosus - Rökriska. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2014-09-26. (4)
Lactarius fuliginosus - Rökriska. Sweden, Skåne, Sextorp, Hörby. 2013-09-01 .
Visa mer

Lactarius fulvissimus - Rävriska.

Ekologi : Löv- och blandskog samt park. Kalkrik mark. Med hassel, asp och bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_fulvissimus_-_Rävriska
Lactarius fulvissimus - Rävriska. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Lactarius_fulvissimus_-_Rävriska
Lactarius fulvissimus - Rävriska. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Lactarius_fulvissimus_-_Rävriska
Lactarius fulvissimus - Rävriska. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Lactarius_fulvissimus_-_Rävriska
Lactarius fulvissimus - Rävriska. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Lactarius_fulvissimus_-_Rävriska
Lactarius fulvissimus - Rävriska. Sweden, Gotland, Visby, Allekvia änge. 2018-09-29.
Show More

Lactarius glyciosmus - Kokosriska

EKOLOGI : Löv- och blandskog, bl.a. björkskog. Marken. Med lövträd, särskilt björk.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius glyciosmus - Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02
Lactarius_glyciosmus_-_Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Lactarius_glyciosmus_-_Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Lactarius_glyciosmus_-_Kokosriska
Lactarius glyciosmus - Kokosriska. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Show More

Lactarius helvus - Lakrisriska

EKOLOGI : Barrskog, blandskog, hällmark och myrkanter. Fuktig mark. Med barrträd och björk.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios

Lactarius_helvus_-_Lakritsriska
Lactarius helvus - Lakritsriska. Sweden, Småland, Västervik, Gunnebo IP. 2020-10-03
Lactarius_helvus_-_Lakritsriska._Sweden,_Skåne,_Tjörnarp,_Prästbonnaskogen._2016-09-10._
Lactarius helvus - Lakritsriska. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg
Lactarius helvus - Lakrisriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Småryd. 2014-09-03. (1)
Lactarius helvus - Lakritsriska. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (52).jpg
Lactarius helvus - Lakritsriska. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10. (1)
Lactarius helvus - Lakrisriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Småryd. 2014-09-03. (2)
Lactarius helvus - Lakrisriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Småryd. 2014-09-03. (3)
Lactarius helvus - Lakrisriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Småryd. 2014-09-03. (4)
Lactarius helvus - Lakritsriska. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10. (2)
Visa mer

Lactarius lacunarum - dyriska

EKOLOGI : Triviallövskog och blandskog. Fuktig mark, (svartjord) gärna mark som översvämmas vintertid. Med asp/poppel, al och björk.

KÄNNETECKEN : En medelstor riska med djupa och varmbrunna färger. Mjölksaften blir ljust gul.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Lactarius_lacunarum_-_Dyriska
Lactarius lacunarum - Dyriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Lactarius_lacunarum_-_Dyriska
Lactarius lacunarum - Dyriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Lactarius_lacunarum_-_Dyriska
Lactarius lacunarum - Dyriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Lactarius_lacunarum_-_Dyriska
Lactarius lacunarum - Dyriska. Sweden, Småland, Blankaholm, Solstadström. 2020-10-07
Show More

Lactarius lignyotus - Sotriska

Ekologi : Gran- och blandskog, helst blåbärsgranskog. Sur mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (96)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (4)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11.
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (97)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (86)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (87)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (95)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (5)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (93)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (1)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (89)
Lactarius_lignyotus_-_Sotriska
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (7)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (94)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (90)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (88)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (92)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (91)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Västergötland, Hökerum, Vädersholm. 2014-09-14. (3)
Lactarius lignyotus - Sotriska. Sweden, Skåne, Örkelljunga Grytåsa. 2017-08-11. (2)
Visa mer

Lactarius lilacinus - Stor alriska

Ekologi : Alskog/-kärr Fuktig mark. Med al.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_lilacinus_-_Stor_alriska._Sweden,_Skåne,_Brösarp,_Myrestad,_Verkeån._2016-10-01.
Lactarius lilacinus - Stor alriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01.
Lactarius_lilacinus_-_Stor_alriska
Lactarius lilacinus - Stor alriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius_lilacinus_-_Stor_alriska
Lactarius lilacinus - Stor alriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius lilacinus - Stor alriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01. (2)
Lactarius_lilacinus_-_Stor_alriska
Lactarius lilacinus - Stor alriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Visa mer

Lactarius luridus. 

Kännetecken : Ett kännetecken är att efter en stund blir saften lila i snitt så även skivorna.

Ekologi : (NE) Ej bedömd inga uppgifter i DynTaxa. 

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius luridus
Lactarius luridus. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius luridus
Lactarius luridus. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius luridus
Lactarius luridus. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius luridus
Lactarius luridus. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Show More

Lactarius mairei - Borstriska (VU). 

Kännetecken : Borstriska är en medelstor, ljust gulbrun riska. Hatten är tydligt borsthårig i kanten och har mörkare fläckar, som bildar mer eller mindre tydliga, koncentriska band. Lamellerna är täta och vita med rödaktig nyans. Foten är ljus. Mjölksaften är oföränderligt vit och smaken mycket skarp.

Ekologi : En mykorrhizasvamp, som troligen är obligat bunden till ek. På Öland och Gotland växer den gärna på halvöppen mark i betade hagar eller i lövängar men förekommer också i sluten ädellövskog. Den växer alltid på kalkunderlag och är sannolikt värmekrävande. Även söderut uppges den växa under olika ekarter, t.ex. Quercus faginea i Marocko.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_mairei_-_Borstriska
Lactarius mairei - Borstriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius_mairei_-_Borstriska
Lactarius mairei - Borstriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius_mairei_-_Borstriska
Lactarius mairei - Borstriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius_mairei_-_Borstriska
Lactarius mairei - Borstriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Lactarius_mairei_-_Borstriska
Lactarius mairei - Borstriska. Sweden, Gotland, Visby, Alvena Lindaränge, öst. 2018-09-26.
Show More

Lactarius necator - Svartriska

Ekologi : Barr- och lövskog samt hagmark och park. Marken. Med björk och gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (1)
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-08-23. (2)
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (3)
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Vomb, Vobs furu. 2013-09-17. (2)
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Vomb, Vobs furu. 2013-09-17. (1)
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (1)
Lactarius_necator_-_Svartriska
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Småland, Nässjö, Torsa stenar 2019-09-14
Lactarius necator - Svartriska. Sweden, Skåne, Väla, Björka skog. 2008-09-16. (2)
Visa mer

Lactarius pallidus - Blekriska

Ekologi : Bokskog och park. Marken. Med bok.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius pallidus - Blekriska. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP. Skäralid. 2010-10-05.
Visa mer

Lactarius pubescens - Blek Skäggriska

Ekologi : Löv- och blandskog, hagmark, vägkanter och park. Marken. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius pubescens - Blek Skäggriska. Sweden, Skåne, Löddköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (1)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (13)
Lactarius_pubescens_-_Blek_skäggriska._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(74)
Lactarius_pubescens_-_Blek_skäggriska._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(75)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (14)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (8)
Lactarius_pubescens_-_Blek_skäggriska._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(73)
Lactarius pubescens - Blek Skäggriska. Sweden, Skåne, Löddköpinge, Järavallen. 2009-09-08. (2)
Lactarius_pubescens_-_Blek_skäggriska._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(72)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (10)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (11)
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (15)
Lactarius pubescens - Blek Skäggriska. Sweden, Skåne, Löddköpinge, Järavallen. 2009-09-08.
Lactarius pubescens - Blek skäggriska. Sweden, Skåne, Helsingborg, Örbyängar. 2016-10-21 (9)
Visa mer

Lactarius pyrogalus - Hasselriska

Ekologi : Lövskog, hassellund och park. Marken. Med hassel.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius pyrogalus - Hasselriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01 (3)
Lactarius pyrogalus - Hasselriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01.
Lactarius pyrogalus - Hasselriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01 (2)
Lactarius pyrogalus - Hasselriska. Sweden, Skåne, Brösarp, Myrestad, Verkeån. 2016-10-01 (1)
Visa mer

Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska

Ekologi : Dåligt med info. Skog, löv och barrskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska. Sweden, Västregötland, Länghem, Slättagärdet. 2014-09-12.
Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska. Sweden, Västregötland, Länghem, Slättagärdet. 2014-09-12.
Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska. Sweden, Västregötland, Länghem, Slättagärdet. 2014-09-12.
Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska. Sweden, Västregötland, Länghem, Slättagärdet. 2014-09-12.
Lactarius quieticolor - Blåmjölkig riska. Sweden, Västregötland, Länghem, Slättagärdet. 2014-09-12.
Visa mer

Lactarius quietus - Ekriska

Ekologi : Ekskog, skogsbryn och hagmark. Marken.

Med ek.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius quietus - Ekriska. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13 (3)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (7)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13 (1)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13 (2)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (4)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (6)
Lactarius quietus - Ekriska. Sweden, Skåne, Kågeröd, Knutstorp. 2014-11-12. (5)
Visa mer

Lactarius repraesentaneus - Gulriska

Ekologi : Gran- och björkskog, bl.a. fjällbjörkskog. Fuktig och sur mark. Med gran och björk. Även med dvärgbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (5)
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (2)
Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (4)
Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (3)
Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid, 2014-09-12. (1)
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska
Lactarius repraesentaneus - Gulriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_repraesentaneus_-_Gulriska._Sweden,_Småland,_Överum,_Riseboda_naturreservat.__2017-10-07._
Visa mer

Lactarius resimus - Alabasterriska

Ekologi : Löv- och blandskog. Ofta fuktig mark. Med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Lactarius_resimus_-_Alabasterriska
Lactarius resimus - Alabasterriska. Sweden, Gävle, Testeboåns NRV Rovan. 2018-09-04
Show More

Lactarius romagnesii - (Umbrariska)

Ekologi : Dåligt med info. Ädellövskog

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius romagnesii. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (1)
Lactarius romagnesii. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (3)
Lactarius romagnesii. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (4)
Lactarius romagnesii. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (2)
Lactarius romagnesii. Sweden. Skåne, Röstånga, Jällabjär, 2014-09-06. (5)
Visa mer

Lactarius rubrocinctus - Rödbandsriska (NT) 

Ekologi :Rödbandsriska bildar mykorrhiza med bok i sluten skog eller i parker. Ibland har även andra trädslag omnämnts i litteraturen, men det beror sannolikt på artförväxling eller att flera trädslag funnits på växtplatsen. Rödbandsriska växer inte på alltför magra eller sura jordar, men är heller inte bunden till kalkområden.

(Kännetecken - Rödbandsriska är en medelstor riska med orangebrun hatt, som är påfallande ojämn och rynkad, särskilt i mitten. Lamellerna är ganska täta och köttfärgade. Vid tryck och skador bildas violettbruna fläckar. Fotens färg är ungefär som hattens eller något blekare. Upptill mot lamellfästet är foten rynkad och brukar ha ett tydligt, upp till cm-brett, mörkare brunrött band som gett arten dess namn. Det har tidigare varit oklart vilken svamp som skulle heta Lactarius rubrocinctusvarför äldre litteraturuppgifter inte alltid är tillförlitliga.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius rubrocinctus - Rödbandsriska (NT). Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (8)
Lactarius rubrocinctus - Rödbandsriska (NT). Sweden, Skåne, Sjöbo, Borstabäckens naturreservat. 2012
Lactarius rubrocinctus - Rödbandsriska (NT). Sweden, Skåne, Torup, Bokskogen. 2016-07-22. (9)
Visa mer

Lactarius rufus - Pepparriska

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Även i fjällbjörkskog. Mager mark. Med barrträd och björk. Även med dvärgbjörk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius_rufus_-_Pepparriska
Lactarius rufus - Pepparriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius_rufus_-_Pepparriska
Lactarius rufus - Pepparriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius_rufus_-_Pepparriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(3)
Lactarius_rufus_-_Pepparriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(5)
Lactarius_rufus_-_Pepparriska
Lactarius rufus - Pepparriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08.
Lactarius_rufus_-_Pepparriska._Sweden,_Småland,_Mariannelund,_Rumskullahult._2011-08-25._(4)
Visa mer

Lactarius sanguifluus - Vinriska

Kännetecken : Vinriska är en stor och köttig skivling, som ofta växer gyttrad. Hatten har först inrullad kant, senare blir den svagt nedtryckt i mitten och kanten blir vågig. Bredden är 6–12 cm. Hattfärgen skiftar mellan orangebruna och grågröna nyanser och bildar ibland zoner i utkanten. Skivorna är medeltäta, vidväxta eller kort nedlöpande och skiftar i grå-purpur. Foten är cylindrisk, massiv, 2–4 cm hög, 1–2 cm tjock, grå-rosa men ljusare upptill och försedd med gropar. Mjölksaften är omedelbart vinröd och ganska riklig. Lukten är angenäm, smaken mild till något bitter. Sporpulvret är crèmefärgat, sporerna brett ellipsoida med nästan fullständigt nätmönster, 9 x 8 µm. Vinriskan liknar till form och storlek tallblodriskan, Lactarius deliciosus, som dock avviker genom starkt orange färg, i synnerhet i mjölksaften. I Medelhavsområdet finns en annan förväxlingsart, Lactarius vinosus, med lika vinröd saft men med blekare färger och mindre sporer.

Ekologi : Barr- och lövskog samt hagmark och park. Marken. Vinriskan växer under tall, Pinussylvestris, på starkt kalkhaltig sandig mark, ofta i torra hällmarkstallskogar med kalkstenar i ytskiktet. Här kan finnas följearter som tallblodriska, grynsopp, Suillus granulatus,rabarbersvamp, kastanjemusseron, Tricholoma albobrunneum och blodkremla, Russula sanguinea. Men den kan också påträffas på näringsrikare och friskare mark, som betad barrskog och lövängar på märgelsand, samman med grönfläckig vinriska, L. semisanguifluus, och rutsopp, Boletus chrysenteron. Fruktkroppbildningen sker vanligen i september och oktober. Utanför Sverige har den rapporterats växa på andra basiska underlag, som röd sandsten, skiffer och brunjord med Pinus mugo, P. nigra, P.halepensis, P. pinea och P.uncinata som mykorrhizapartners, också under Juniperus. Arten anses värmekrävande. Den är funnen från låglandet upp till 800–1000 m.ö.h.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius sanguifluus - Vinriska
Lactarius sanguifluus - Vinriska. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Lactarius sanguifluus - Vinriska
Lactarius sanguifluus - Vinriska. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Lactarius sanguifluus - Vinriska
Lactarius sanguifluus - Vinriska. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Lactarius sanguifluus - Vinriska
Lactarius sanguifluus - Vinriska. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.
Show More

Lactarius scrobiculatus - Svavelriska.

Ekologi : Granskog. Fuktig, ofta kalkrik mark. Med gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Lactarius scrobiculatus - Svavelriska
Lactarius scrobiculatus - Svavelriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08
Lactarius scrobiculatus - Svavelriska
Lactarius scrobiculatus - Svavelriska. Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08