top of page

Äggsporsvampar - Pseudofungi : Algsvampar - Physoderma

 

Enligt Dyntaxa, se nedan så är ingen art hittat i Sverige men jag har hiottat och rapporterat, Physoderma deformans

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                           15                                   0                            0

Physoderma agrostidis, Physoderma alfalfae (lusernkräfta), Physoderma allii, Physoderma butomi, Physoderma comari, Physoderma deformans

Physoderma gerhardtii, Physoderma graminis, Physoderma hemisphaericum (kumminvårtor), Physoderma hippuridis, 

Physoderma iridis, Physoderma lathyri, Physoderma maculare, Physoderma menyanthis (vattenklövervårtor), Physoderma myriophylli

Physoderma deformans

EKOLOGI : Svampen angriper Anemone nemorosa - vitsippa som sväller upp och bildar abnorma plantor.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit.

Notering : Finns bara mina fynd på AP men i http://herbarium.emg.umu.se/ finns några fynd från 1966, Arten är troligen inte ovanlig, bara förbesedd då jag har hittat den på flera platser under våren 2020.

bottom of page