top of page

Mucronella :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                  2

Mucronella bresadolae (storsporig dvärgpigg), Mucronella calva (dvärgpigg), Mucronella flava

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg

Ekologi : (DD) Kunskapsbrist. Barrskog. Liggande, murkna stammar och murken ved av bl.a. gran. Även på luktticka Gloeophyllum odoratum.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mucronella calva - Dvärgpigg

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog. Murken eller starkt murken ved, bl.a. stubbar av tall och gran. Sällan på ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mucronella flava
EKOLOGI: På nebruten ved av Gran - Picea abies och Tall - Pinus sylvestris

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page