Mucronella :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                  2

Mucronella bresadolae (storsporig dvärgpigg), Mucronella calva (dvärgpigg), Mucronella flava

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg

Ekologi : (DD) Kunskapsbrist. Barrskog. Liggande, murkna stammar och murken ved av bl.a. gran. Även på luktticka Gloeophyllum odoratum.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg
Mucronella_bresadolae_-_Storsporig_dvärg

Mucronella bresadolae - Storsporig dvärgpigg. Sweden, Skåne, Ängelholm, Hembyggdsparken. 2018-08-10.

press to zoom

Mucronella calva - Dvärgpigg

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog. Murken eller starkt murken ved, bl.a. stubbar av tall och gran. Sällan på ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Mucronella calva - Dvärgpigg. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-09-01.
Mucronella calva - Dvärgpigg. Sweden, Skåne, Åvarp, Åvarps fälad. 2010-09-01.
press to zoom

Mucronella flava
EKOLOGI: På nebruten ved av Gran - Picea abies och Tall - Pinus sylvestris

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (1)
Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (1)

Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10

press to zoom
Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (2)
Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (2)

Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10

press to zoom
Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (3)
Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10 (3)

Mucronella flava. Sweden, Skåne, Allerum, Nellåkraskogen. 2022-02-10

press to zoom