Laccaria - Laxskivlingar : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     11                                         10                                10

Varietet                             3                                           3                                   3

Laccaria maritima (dynlaxskivling), Laccaria amethystina (ametistskivling), Laccaria bicolor (tvåfärgad laxskivling), Laccaria fraterna

Laccaria laccata (laxskivling), Laccaria proxima (stor laxskivling), Laccaria pumila, Laccaria purpureobadia

Laccaria tortilis (dvärglaxskivling), Laccaria altaica, Laccaria montana

Laccaria amethystea - Ametistskivling

Ekologi : Bok- och ekskog. Norrut ängsgranskog. Marken. Med bok och ek. ( jag har även hittat den i trivialskog och med gran) 

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne._2007-11-05.
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne._2007-11-05.
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-10-31._(2)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-10-31._(2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-10. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-10. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19.
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19.
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling.__Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-10-17
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling.__Sweden,_Skåne,_Söderåsen,_Kopparhatten._2010-10-17
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-10-31._(1)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-10-31._(1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-10. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten 2009-11-10. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19 (
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga .2007-09-19 (
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (3)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2009-08-22. (3)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15.
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15.
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12._
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12.__(15)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Västergötland,_Väderholmen_2014-09-12.__(15)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
Laccaria_amethystea_-Ametistskivling._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (4)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (4)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2012-10-10. (1)
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2007-09-19.
Laccaria amethystea -Ametistskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kärreberga. 2007-09-19.
Laccaria amethystina - Ametistskivling. (Angripen) Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23 (9)
Laccaria amethystina - Ametistskivling. (Angripen) Sweden, Skåne, S. Sandby, Måryd. 2017-09-23 (9)

Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling

Ekologi :Tallskog. Även hygge, skogsvägar och hagmark. Marken. Med tall.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen. 2010-09-19 (2)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen. 2010-09-19 (2)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (1)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (1)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (14)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (14)
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria_bicolor_-_Tvåfärgad_laxskivling
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-08-23. (2)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-08-23. (2)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (2)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (3)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (3)
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
Laccaria bicolor - tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-08-23. (1)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-08-23. (1)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (25)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Klippan, Vasasjön. 2017-09-03. (25)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen. 2010-09-19 (4)
Laccaria bicolor - Tvåfärgad laxskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råådalen. 2010-09-19 (4)

Laccaria laccata - Laxskivling

Ekologi : Löv- och barrskog, hygge, skogskärr, vägkanter m.m. Marken.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Småland, Målilla. 2018-09-20. (3)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Småland, Målilla. 2018-09-20. (3)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Småland, Målilla. 2018-09-20. (6)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Småland, Målilla. 2018-09-20. (6)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, skåne, Söderåsen, Båv. 2010-11-18
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, skåne, Söderåsen, Båv. 2010-11-18
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (2)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (2)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(3)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(3)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Öland,_Brandpfält_Tomtskog._2016-10-14_(1)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Öland,_Brandpfält_Tomtskog._2016-10-14_(1)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(1)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(1)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Öland, Brandpfält Tomtskog. 2016-10-14. (1)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Öland, Brandpfält Tomtskog. 2016-10-14. (1)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Öland, Brandpfält Tomtskog. 2016-10-14. (2)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden, Öland, Brandpfält Tomtskog. 2016-10-14. (2)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (1)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (1)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(2)
Laccaria_laccata_-_Laxskivling._Sweden,_Skåne,_Löderup,_Sandhammaren._2014-12-20._(2)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (3)
Laccaria laccata - Laxskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. .jpg (3)

Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT)

Ekologi : Svampen växer i sanddyner, där den antas kunna bilda mykorrhiza med krypvide (Salix repens), möjligen också med tall. Ofta syns dock ingen tydlig mykorrhiza-partner i närheten. Sandrör (Ammophila arenaria) finns ofta på växtplatserna, ibland som enda kärlväxt.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (24)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (24)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling, (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Sandhammaren. 2014-12-20. (1)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling, (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Sandhammaren. 2014-12-20. (1)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (22)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (22)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (29)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (29)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (23)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (23)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (20)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (20)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (28)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (28)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (27)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (27)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling, (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Sandhammaren. 2014-12-20. (2)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling, (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Sandhammaren. 2014-12-20. (2)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (12)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (12)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (25)
Laccaria maritima - Dynlaxskivling (NT). Sweden, Skåne, Löderup, Mälarhusen. 2010-11-13 (25)

Laccaria proxima - Stor laxskivling

Ekologi : Skog, hygge, skogskärr, mosse och hedmark. Fuktig och mager mark, ofta bland vitmossa Sphagnum spp. (jag hitter den även i bruna sanddynor)

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (4)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (4)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (3)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (3)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (1)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (1)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (2)
Laccaria proxima - Stor laxskivling. Sweden, Skåne, Ynsjö, Gropahålet. 2017-11-06. (2)

Laccaria tortilis - Dvärglaxskivling

Ekologi : Alskog/-kärr, sjöstränder, kalfjäll och ruderatmark. Blottlagd, fuktig jord, bland mossa och brännässla Urtica dioica. Kväverik mark.

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Laccaria tortilis - Dvärglaxskivling Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)
Laccaria tortilis - Dvärglaxskivling Sweden, Skåne, Sövde, Ranås. 2013-08-24. (1)