Hypholoma - Slöjskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     13                                         11                                 11

Varietet                             2                                           1                                   1

Hypholoma capnoides (rökslöjskivling), Hypholoma elongatum (långfotad slöjskivling), Hypholoma ericaeoides, Hypholoma ericaeum

Hypholoma fasciculare (svavelgul slöjskivling) Hypholoma fasciculare var. fasciculare, Hypholoma fasciculare var. subviride

Hypholoma laeticolor, Hypholoma lateritium (tegelröd slöjskivling), Hypholoma marginatum (kantslöjskivling)

Hypholoma polytrichi (mosslöjskivling), Hypholoma radicosum (rotslöjskivling), Hypholoma subericaeum (sumpslöjskivling)

Hypholoma udum (torvslöjskivling), Hypholoma xanthocephalum

Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling

EKOLOGI : Barrskog. Sällan lövskog. Stubbar och döda rötter av gran och tall, sällan björk.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (11)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (11)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (9)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (9)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (14)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (14)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (12)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (12)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (24)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (24)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (1)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (1)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (10)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (10)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (22)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (22)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta. 2011-10-12. (1)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta. 2011-10-12. (1)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Småland, Sävsjö 2012-10-19. (6)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Småland, Sävsjö 2012-10-19. (6)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007- 10-18. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007- 10-18. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (13)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (13)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (8)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (8)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (2)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (12)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (12)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta. 2011-10-12. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta. 2011-10-12. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007- 10-18. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007- 10-18. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (15)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (15)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (18)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (18)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (17)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (17)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (19)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (19)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (3)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (23)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (23)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2007-08-23. (4)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (10)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (10)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (8)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (8)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (11)
Hypholoma capnoides - Rökslöjskivling. Sweden, Skåne, Grindhusen, Klåveröds dammar 2011-10-19. (11)

Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling

EKOLOGI Lövskog. Sällan barrskog. Stubbar och döda rötter av lövträd, sällan barrträd. Vitrötare. Försommaren till hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-10-11. (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-10-11. (1)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-10-11.__(8)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen_2009-10-11.__(8)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-10-11. (2)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen 2009-10-11. (2)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vomb,__Vombs_furu._2009-10-09.__(3)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vomb,__Vombs_furu._2009-10-09.__(3)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(3)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(3)
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (7)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (7)
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(2)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(2)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(6)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(6)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne,  Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (1)
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare - Svavelgul slöjskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Pålsjöskog. 2007-10-17.
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (3)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (3)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(2)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(2)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(7)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(7)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (6)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (6)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne,  Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (1)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(5)
Hypholoma_fasciculare,_Svavelslöjing._Sweden,_Skåne,_Vramsgunnarstorp._2007-10-18_._(5)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-29 (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-29 (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-26. (4)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Löddeköpinge, Järavallen. 2009-09-26. (4)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (1)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (5)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (5)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (8)
Hypholoma fasciculare, Svavelslöjing. Swede, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2009-09-26. (8)

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling

EKOLOG I: Lövskog, helst ek- och bokskog. Stubbar och döda rötter av lövträd, särskilt ek och bok.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskiv
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskiv

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskiv
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskiv

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Småland, Västervik, Äspebo, Tjustleden. 2020-10-02

Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (4)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (4)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (5)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (5)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (6)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (6)
Hypholoma_lateritium_-_Tegelröd_slöjskivling._Sweden,_Skåne,_Dragesholm,_Soffabacken._2008-10-04.
Hypholoma_lateritium_-_Tegelröd_slöjskivling._Sweden,_Skåne,_Dragesholm,_Soffabacken._2008-10-04.
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (5)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (5)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (8)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (8)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10.
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10.
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10.
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Tjörnarp, Prästbonnaskogen. 2016-09-10.
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Måryd, Skrylle. 2009-10-09. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (4)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (4)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (10)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (10)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2011-09-0
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Kopparhatten. 2011-09-0
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (11)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (11)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (10)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (10)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (9)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (9)
Hypholoma_lateritium_-_Tegelslöjing._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välskogen._2016-09-14.
Hypholoma_lateritium_-_Tegelslöjing._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välskogen._2016-09-14.
Hypholoma lateritium - Tegelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (2)
Hypholoma lateritium - Tegelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (1)
Hypholoma lateritium - Tegelslöjing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välskogen. 2016-09-14. (1)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (3)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen. (3)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-29
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2011-09-29
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16. (9)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16. (9)
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Dragesholm, Soffabacken. 2008-10-04. (2
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Dragesholm, Soffabacken. 2008-10-04. (2
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Dragesholm, Soffabacken. 2008-10-04. (1
Hypholoma lateritium - Tegelröd slöjskivling. Sweden, Skåne, Dragesholm, Soffabacken. 2008-10-04. (1