top of page

Crucibulum

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1

Crucibulum laeve (gul brödkorgssvamp)

Cyathus  - Brödkorgssvampar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                  2

Cyathus olla (blygrå brödkorgssvamp), Cyathus striatus (strimmig brödkorgssvamp), Cyathus stercoreus

Crucibulum laeve - gul brödkorgssvamp

Ekologi : Löv- och barrskog. Murken ved av löv- och barrträd. Även på gammal halm och andra växtrester. Höstsvamp, men sitter ofta kvar till våren.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cyathus olla - Blygrå brödkorgssvamp

Ekologi : Åker- och dikeskanter samt park, trädgård och torräng. Marken, ofta blottlagd jord eller på växtrester.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Cyathus striatus - Strimmig brödkorgssvamp

Ekologi : Löv- och blandskog. Murken ved av lövträd.

Även på mulljord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page