top of page

Gymnopus acervatus - Tuvnagelskivling

Ekologi : Barrskog. Stubbar och murkna stammar av barrträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus confluens - Brosknagelskivling

Ekologi : Lövskog. Sällan barrskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus dryophilus - Blek nagelskivling

Ekologi : Löv- och blandskog samt fjällhed. Lövförna och bland mossa.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus fusipes - Räfflad nagelskivling (NT)

EKOLOGI : Räfflad nagelskivling är nedbrytare och växer i Sverige vid basen av mestadels gamla, levande eller döda ekar och vid ekstubbar. Ibland kommer fruktkropparna från grövre rötter dolda i marken och kan därför ses flera meter från stammen (Sunhede 1994). Svampen förekommer gärna i beteshagar men är även funnen i lövskogsbestånd med spridda ekar (ofta f.d. hagmark). Den växer i Mellaneuropa även vid bok. Som regel uppträder fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par ställen på varje lokal. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till 10 eller flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Fruktkropparna är kortlivade, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

KÄNNETECKEN : Räfflad nagelskivling har ett tuvat växtsätt. Hatten är som ung kraftigt välvd till toppig, senare 2–7 (–10) cm vid, välvd till utbredd, ofta med puckel och vågig kant, tunnköttig, rödbrunaktig, kal och torr. Foten är 5–10 cm lång, 0,5–2 cm bred, ofta betydligt tjockare vid eller nedanför mitten, rotlikt förlängd, längsfårad, ofta vriden, seg och kal. Färgen på foten är först blekt, nästan vitaktigt rödbrun upptill och rödbrun nedtill, senare helt och hållet rödbrun. Köttet är vitaktigt med blekt rödbrun ton, smaken är mild och lukten oansenlig. Skivorna är ganska glesa, fria eller med nedlöpande tand, först vitaktiga, senare rödbrunfläckiga till rödbruna. Den är en sensommar- och höstsvamp.

FÖREKOMST : I Sverige är räfflad nagelskivling sällsynt-mindre allmänt funnen i lämpliga miljöer från Skåne till Uppland. En välkänd art i välundersökta miljöer och med ett 100-tal kända lokaler i landet (2015). Det verkliga antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 500, Den är sällsynt i Finland och Norge (NT), något vanligare i Danmark (LC). I övriga Europa är den rapporterad från bl.a. Litauen, England (utpekad som indikator på kontinuitetsskog), Frankrike, Tyskland, Italien och f.d. Tjeckoslovakien. Arten tycks ingenstans vara allmän.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus ocior - Gulskivig nagelskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Förna. (jag har fynd där den växer på starkt nedbruten ved)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Gymnopus peronatus - Brännagelskivlin

Ekologi : Löv- och barrskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page