top of page

Rhodocollybia :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              5                                 4                             4

Varietet                       4                                 4                             4

Form222

Rhodocollybia butyracea (mörk nagelskivling) - Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Rhodocollybia butyracea f. asema (horngrå nagelskivling), Rhodocollybia fodiens (besk sågnagelskivling)

Rhodocollybia maculata (fläcknagelskivling) - Rhodocollybia maculata var. maculataRhodocollybia maculata var. scorzonerea

Rhodocollybia prolixa (sågnagelskivling) Rhodocollybia prolixa var. prolixaRhodocollybia prolixa var. distorta (skruvnagelskivling)

Rhodocollybia filamentosa

Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling

Ekologi : Barr- och blandskog, helst granskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (3)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (3)
press to zoom
Rhodocollybia_butyracea_-_Mörk_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09.
Rhodocollybia_butyracea_-_Mörk_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09.
press to zoom
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (4)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (4)
press to zoom
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (5)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (5)
press to zoom
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (2)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (2)
press to zoom
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (1)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (1)
press to zoom

Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa. (jag hittar den i bokskog förna och detesmark med ljung)

Ekologisk grupp : troligen - Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
press to zoom
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
press to zoom
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
press to zoom
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
press to zoom
Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling. Sweden, skåne, Råå, Rååvallar. 2007-10-06.
Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling. Sweden, skåne, Råå, Rååvallar. 2007-10-06.
press to zoom

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling

EKOLOGI : Barrskog, mest granskog. Sur mark på förna kring stubbar, dolda vedrester etc.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.

press to zoom
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.

press to zoom
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.

press to zoom

Rhodocollybia maculata - Fläcknagelskivling

Ekologi : Tallskog och hedbokskog. Förna. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia_maculata_-_Fläcknagelskiv
Rhodocollybia_maculata_-_Fläcknagelskiv

Rhodocollybia maculata - Fläcknagelskivling. Sweden, Småland, Västervik, Gunnebo IP. 2020-10-03.

press to zoom
Rhodocollybia_maculata_-_Fläcknagelskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-10-18
Rhodocollybia_maculata_-_Fläcknagelskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-10-18
press to zoom
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
press to zoom
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(1)
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(1)
press to zoom
bottom of page