Rhodocollybia :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          4                                  4

Varietet                              4                                          4                                  4

Form222

Rhodocollybia butyracea (mörk nagelskivling) Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Rhodocollybia butyracea f. asema (horngrå nagelskivling)

Rhodocollybia fodiens (besk sågnagelskivling)

Rhodocollybia maculata (fläcknagelskivling) Rhodocollybia maculata var. maculata, Rhodocollybia maculata var. scorzonerea

Rhodocollybia prolixa (sågnagelskivling) Rhodocollybia prolixa var. prolixaRhodocollybia prolixa var. distorta (skruvnagelskivling)

Rhodocollybia filamentosa

Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling

Ekologi : Barr- och blandskog, helst granskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (3)
Rhodocollybia_butyracea_-_Mörk_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09.
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (4)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (5)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (2)
Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling. Sweden, Småland, Sävsjö. 2012-10-17. (1)
Visa mer

Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa. (jag hittar den i bokskog förna och detesmark med ljung)

Ekologisk grupp : troligen - Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia_butyracea_f._asema_-_Horngrå_nagelskivling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._20
Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling. Sweden, skåne, Råå, Rååvallar. 2007-10-06.
Visa mer

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling

EKOLOGI : Barrskog, mest granskog. Sur mark på förna kring stubbar, dolda vedrester etc.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelski
Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling. Sweden, Småland, Dädäsjö, Skårtaryds urskog. 2019-07-10.
Show More

Rhodocollybia maculata - Fläcknagelskivling

Ekologi : Tallskog och hedbokskog. Förna. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia_maculata_-_Fläcknagelskivling.__Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2007-10-18
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
Rhodocollybia_maculata_-_FläcknagelskivlingHallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(1)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan