top of page

Rhodocollybia :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              5                                 4                             4

Varietet                       4                                 4                             4

Form222

Rhodocollybia butyracea (mörk nagelskivling) - Rhodocollybia butyracea f. butyracea

Rhodocollybia butyracea f. asema (horngrå nagelskivling), Rhodocollybia fodiens (besk sågnagelskivling)

Rhodocollybia maculata (fläcknagelskivling) - Rhodocollybia maculata var. maculataRhodocollybia maculata var. scorzonerea

Rhodocollybia prolixa (sågnagelskivling) Rhodocollybia prolixa var. prolixaRhodocollybia prolixa var. distorta (skruvnagelskivling)

Rhodocollybia filamentosa

Rhodocollybia butyracea - Mörk nagelskivling

Ekologi : Barr- och blandskog, helst granskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia butyracea f. asema - Horngrå nagelskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa. (jag hittar den i bokskog förna och detesmark med ljung)

Ekologisk grupp : troligen - Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia fodiens - Besk sågnagelskivling

EKOLOGI : Barrskog, mest granskog. Sur mark på förna kring stubbar, dolda vedrester etc.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rhodocollybia maculata - Fläcknagelskivling

Ekologi : Tallskog och hedbokskog. Förna. Ofta sent på hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page