top of page

Collybia : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          3                                   3

Collybia cirrata (liten nagelskivling), Collybia cookei (gulknölig nagelskivling), Collybia tuberosa (spetsknölig nagelskivling)

Collybia cirrata - Liten nagelskivling

Ekologi : Skog. Multnande rester av hattsvampar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Collybia cookei - Gulknölig nagelskivling
EKOLOGI : Löv- och barrskog. Multnande rester av hattsvampar samt på förna

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit
NOTERING : Vi gjorde ett fynd i Skåne, Vallåkra, Bältebärga. 2021-05-30 som vi fick artad till Endogone pisiformis. Efter att låtit belägget ligga i mitt fungarium i 6 mån. så visade det sig att en tillväxt började ske och hattsvampar dök upp och det visade sig att arten är Collybia cookei - Gulknölig nagelskivling. Det är möjligt att flera E. pisiformis  är felbestämda.

Collybia tuberosa - Spetsknölig nagelskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Multnande rester av hattsvampar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page