top of page

Parasola

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                      11                                          8                                  8

Parasola auricoma (brunhårig bläcksvamp), Parasola conopilus (chokladspröding), Parasola galericuliformis, Parasola hercules

Parasola kuehneri, Parasola leiocephala (skuggbläcksvamp), Parasola lilatincta, Parasola megasperma, Parasola misera (pygmébläcksvamp)

Parasola plicatilis (veckad bläcksvamp), Parasola schroeteri

Parasola conopilus - Chokladspröding

Ekologi : Lövskog. Humus, intill murken ved av lövträd.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Parasola kuehneri

EKOLOGI : Ädellövskog. Marken, bland gräs och på bar jord, på skuggiga platser.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Parasola plicatilis - Veckad bläcksvamp

EKOLOGI : Betesmark, vägkanter och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor. Växer exponerat. Försommaren till hösten.

EKOLOGISK GR : Saprotrof/fag, detrivor

Parasola schroeteri.

EKOLOGI : Betesmark, vägkanter och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor. Växer exponerat.

EKOLOGISK GR : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page