top of page

Lacrymaria lacrymabunda - Tårspröding

Ekologi : Löv- och blandskog, vägkanter, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor. Försommaren till hösten.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lacrymaria pyrotricha - Flamspröding.

EKOLOGI : Löv- och blandskog, vägkanter. Mina fynd gjorda i ädellövskog.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Notering: Det råder lite delade meningar angående denna art. Vissa tycker att det skall vara en egen art medan andra att den möjligen kan räknas som en variant på L. lacrymabunda - Tårspröding då det inte finns några mikroskopiska skillnader. Vi får avvakta ev. DNA-sekvensering.

bottom of page