top of page

Bjerkandera - Röktickor

Bjerkandera adusta (svedticka), Bjerkandera fumosa (rökticka)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Bjerkandera adusta - Svedticka

Ekologi : Löv- och blandskog samt beteshage och park. Stubbar, döda stående och liggande stammar av lövträd, bl.a. björk, bok, asp, ek, al och hassel, sällan gran, lönn, alm och ask. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Bjerkandera fumosa - Rökticka

Ekologi : Lövskog, bl.a. bok- och askskog samt strandsnår. Stubbar, döda stående och liggande stammar av lövträd, bl.a. gråvide, ask, bok, asp, björk, alm och poppel, sällan ek. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page