top of page

Chaetoporus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               2                                 2                             2

Chaetoporus nitidus (ockraporing), Chaetoporus pseudozilingianus (slitsporing)

Chaetoporus nitidus - Ockraporing (2 arter i släktet)

Ekologi :Löv- och blandskog, bäckravin och lund. Liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt asp, sälg, hassel, al, ask, björk, bok och hägg, men även andra lövträd. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page