top of page

Physisporinus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          3                                  3

Physisporinus crocatus (näverticka), Physisporinus lineatus, Physisporinus sanguinolentus (sårticka), Physisporinus vitreus (opalporing)

Physisporinus sanguinolentus - Sårticka

Ekologi :Fuktig löv- och barrskog. Murken till starkt murken ved av gran, al, bok, tall och björk, sällan ek, asp, hassel, hägg m.fl. Ibland även på förna. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physisporinus vitreus - Opalporing

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt granskog. Murken ved, bl.a. stubbar av bok, björk och gran, mer sällan al, alm, hassel, lind m.fl. Ibland även på förna. Vitrötare. (Det färgavvikande exemplaret växer på levande stående grov Fagus sylvatica - bok med mycket Kretzschmaria deusta - stubbdyna)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page