Physisporinus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          3                                  3

Physisporinus crocatus (näverticka), Physisporinus lineatus, Physisporinus sanguinolentus (sårticka), Physisporinus vitreus (opalporing)

Physisporinus sanguinolentus - Sårticka

Ekologi :Fuktig löv- och barrskog. Murken till starkt murken ved av gran, al, bok, tall och björk, sällan ek, asp, hassel, hägg m.fl. Ibland även på förna. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (1)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (1)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (3)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (3)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (5)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (5)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (2)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (2)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (4)
Physisporinus sanguinolentus - Sårticka. Sweden, Skåne, Klippan, Klöva hallar. 2014-09-20. (4)
Physisporinus_sanguinolentus_-_Sårticka._Sweden,_Mölle,_Kullen_Himmelstorp._2015-09-12_(22)
Physisporinus_sanguinolentus_-_Sårticka._Sweden,_Mölle,_Kullen_Himmelstorp._2015-09-12_(22)
Physisporinus_sanguinolentus_-_Sårticka._Sweden,_Mölle,_Kullen_Himmelstorp._2015-09-12_(23)
Physisporinus_sanguinolentus_-_Sårticka._Sweden,_Mölle,_Kullen_Himmelstorp._2015-09-12_(23)

Physisporinus vitreus - Opalporing

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt granskog. Murken ved, bl.a. stubbar av bok, björk och gran, mer sällan al, alm, hassel, lind m.fl. Ibland även på förna. Vitrötare. (Det färgavvikande exemplaret växer på levande stående grov Fagus sylvatica - bok med mycket Kretzschmaria deusta - stubbdyna)

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Physisporinus vitreus - Opalporing
Physisporinus vitreus - Opalporing

Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13

Physisporinus vitreus - Opalporing
Physisporinus vitreus - Opalporing

Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13

Physisporinus vitreus - Opalporing
Physisporinus vitreus - Opalporing

Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13

Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(1)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(1)
Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Söderåsen,  Härnäsdammarna. 2014-09-12 (9)
Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12 (9)
Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Söderåsen,  Härnäsdammarna. 2014-09-12 (8)
Physisporinus vitreus - Opalporing. Sweden, Skåne, Söderåsen, Härnäsdammarna. 2014-09-12 (8)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(3)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(3)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(2)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(2)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(4)
Physisporinus_vitreus_-_Opalporing._Sweden,_Skåne,_Degeberga._2013-09-28._(4)