top of page

Hapalopilus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                          3                                   3

Hapalopilus aurantiacus (laxticka), Hapalopilus eupatorii, Hapalopilus ochraceolateritius, Hapalopilus ribicola

Hapalopilus rutilans (lysticka)

Hapalopilus rutilans - Lysticka. 

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda, oftast kvarsittande grenar och klena, stående lövträd, t.ex. hassel, rönn, björk och sälg/vide, sällan al, ek, hägg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page