top of page

Inonotus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  9

Inonotus cuticularis (skillerticka), Inonotus dryadeus (tårticka), Inonotus dryophilus (kärnticka), Inonotus hispidus (pälsticka)

Inonotus nodulosus (bokticka), Inonotus obliquus (sprängticka), Inonotus radiatus (alticka), Inonotus rheades (rävticka)

Inonotus ulmicola (almsprängticka)

Inonotus cuticularis - Skillerticka (VU)

Ekologi : Svampen växer på lövträd i park-, hagmarks- och sluten skogsmiljö. Den förekommer främst på levande träd, men även på fallen ved och högstubbar, i Sverige gärna på bok men även på alm ask och lönn. I övriga Europa också rapporterad på al, avenbok, ek, fläder, hästkastanj, mullbär, platan, poppel, valnötsträd och äkta kastanj.

(Kännetecken - Skillerticka är en hattbildande ticka med ettårig fruktkropp. Hatt konsol till hovformad, brett vidvuxen eller avsmalnande mot basen, ofta 5–10 cm vid. Fruktkroppar solitära eller taktegellagda, ibland i meterlånga stråk. Översida gulbrun till mörkbrun, först tomentös, senare borstig med delvis sammanklibbade hår, slutligen kal. Hattundersida först ljust gulaktig med åldern brunaktig, med 4–5 porer per mm. Poryta speglande (skiftande till silvergrått när man ser den från sidan). Trama gulbrunt till rödbrunt fast och fibröst.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Inonotus dryadeus - Tårticka (VU)

Ekologi :Tårtickan växer på basen av gamla ekar i både öppna och slutna trädbestånd på bättre jordar. Det är en sommar- och höstsvamp.

(Kännetecken - Tårticka är en hattbildande ticka. Fruktkroppen är ettårig, som ung kuddformad, vitgrå–brungul med genomskinliga, brunrödgula vätskedroppar på ytan i svampens tillväxtzon, som äldre ofta konsolformad med ojämn, brungul–rostbrun–mörkbrun översida. Undersidan är först vitgrå, senare brunaktig. Vanligen är den 15–40 cm bred och 5–15 cm tjock vid basen. Som färsk är den köttig till tämligen fast och tung, som torr ganska lätt och korkartad till hård. Marken och även mogna fruktkroppar kan ibland vara vitpudrade av sporstoft.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Inonotus hispidus - Pälsticka (VU). 

Ekologi : I Sverige växer pälstickan främst på ask och lundalm men är även funnen på bl.a. apel, lind och oxel. Den förekommer både på skadade och till synes friska träd i lövängar, hagar och vid vägkanter. Den är en sommar- och höstsvamp.

Kännetecken : Pälsticka är en ticka med ettårig fruktkropp. Som ung är den kuddformad med bred, brungulaktig tillväxtzon, som äldre konsolformad, trekantig i snitt och med brett vidväxt bas, vanligen 10–25 cm bred och upp till 10 cm tjock vid basen. Översidan saknar zonering, är först gulbrun till ljusbrun och tomentös (sammetshårig), senare mörkbrun och borsthårig. Undersidan är först ljusbrun med en del stora vätskedroppar från gropar i porlagrets yta, senare mörkbrun. Porerna är kantiga och tunnväggiga. Som färsk är svampen köttig och tung, som torr ganska hård. Fjolårets brunsvarta fruktkroppar sitter ofta kvar på trädet.

Svensk förekomst : I Sverige är pälstickan vanligast på Öland och Gotland, där den förekommer på ett flertal lokaler. Den är sällsynt på fastlandet och funnen i mer eller mindre kustnära områden i Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland och Bohuslän. Arten är mycket sällsynt i Danmark och funnen på en lokal i Finland. I Norge är pälsticka bara känd från Sogndal och Leikanger i Sogn og Fjordane men är där funnen på många träd, främst ask. Svampen är ej rapporterad från de baltiska staterna. Den är vitt spridd från Storbritannien i väst genom Centraleuropa samt även känd från Nordafrika, Syrien, Pakistan, Indien, Centralasien och Nordamerika. Arten är rödlistad i alla de skandinaviska länderna samt i Polen.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor.

Inonotus obliquus - Sprängticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Levande och döda stammar av björk och al. Sällan på andra lövträd. Det fertila stadiet utvecklas först när trädet dött. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page