top of page

Oxyporus :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        5                                         4                                   4

Oxyporus borealis, Oxyporus corticola (barkticka), Oxyporus millavensis, Oxyporus obducens, Oxyporus populinus (lönnticka)

Oxyporus populinus - Lönnticka

Ekologi : Öppen löv- och blandskog samt park och allé. Stam och håligheter, ofta högt över marken, på levande, sällan döda lönnar. Sällsynt på andra lövträd; alm, sälg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page