top of page

Antrodiella :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                     10                                  7                                        7

Antrodiella citrinella (citronporing), Antrodiella faginea, Antrodiella ichnusana, Antrodiella leucoxantha, Antrodiella onychoides (onyxticka)

Antrodiella pallasii, Antrodiella pallescens (glasticka), Antrodiella parasitica (parasitporing), Antrodiella romellii (glasporing)

Antrodiella serpula (strävticka)

Antrodiella pallescens - Glasticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Sällan barrskog. Ved av björk, al, hassel, asp, bok och sälg/vide, sällan tall, ek, hägg, alm, ask m.fl. I norra Sverige även på gran. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Antrodiella serpula - Strävticka

Ekologi : Lövskog, helst bokskog, alskog/-kärr och hassellund. På och vid fruktkroppar av al- och bokticka Inonotus radiatus resp. I. nodulosus, på döda stammar av hassel, al, bok m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page