top of page

Osmoporus

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               2                                  2                            2

Osmoporus odoratus (luktticka), Osmoporus protractus (tallstocksticka)

Osmoporus odoratus - Luktticka (2 arter i släktet)

Ekologi : Barr- och blandskog. Även fjällgranskog. Ved av gran, vanligen på ovansidan av stubbar. Sällsynt på tall och al. I både slutna och öppna biotoper. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page