Antrodia - Timmertickor:

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                      19                                         15                                14

Antrodia crassa, Antrodia cretacea, Antrodia heteromorpha (tickmussling), Antrodia hyalina, Antrodia kuzyana

Antrodia infirma (urskogsporing), Antrodia leucaena, Antrodia macra (videticka), Antrodia mappa (skinnporing)

Antrodia mellita (honungsticka), Antrodia piceata (doftporing), Antrodia primaeva (urskogsticka), Antrodia pulvinascens (veckticka)

Antrodia ramentacea (liten tickmussling), Antrodia serialis (knölticka), Antrodia serpens (ormticka), Antrodia sinuosa (timmerticka)

Antrodia tanakai, Antrodia xantha (citronticka)

Antrodia crassa/creatcea (kritporing)Antrodia crassaAntrodia cretacea

Antrodia serialis - Knölticka.

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Stubbar och liggande stammar av gran, sällan tall. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17.
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (21)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Grönadal. 2016-11-17. (20)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (2)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (3)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Söseråsens NLP, Skäralid 2010-10-25. (4)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Söseråsens NLP, Skäralid 2010-10-25. (3)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Söseråsens NLP, Skäralid 2010-10-25. (5)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Söseråsens NLP, Skäralid 2010-10-25. (6)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-04-11. (3)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne,  Örkelljunga 2011-07-30.
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-04-11. (4)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-04-11. (1)
Antrodia serialis - Knölticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Görarp. 2009-04-11. (2)
Visa mer

Antrodia sinuosa - Timmerticka

Ekologi : Barrskog, brandfält och kulturmark. Liggande stammar av gran och tall. Ibland på bearbetad och bränd ved. Sällsynt på asp, ek och sälg/vide. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Antrodia sinuosa - Timmerticka
ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Antrodia sinuosa - Timmerticka
ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Antrodia sinuosa - Timmerticka
ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(2)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(4)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(3)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(1)
Visa mer

Antrodia xantha - Citronticka

Ekologi :Barrskog, helst tallskog. Norrut i skog med sälg. Barklösa liggande stammar av tall. Ofta på solexponerade lokaler. Även på gran i södra, och på sälg i norra Sverige. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (3)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (4)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (1)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (2)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan