top of page

Antrodia - Timmertickor:

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                      19                                         15                                14

Antrodia crassa, Antrodia cretacea, Antrodia heteromorpha (tickmussling), Antrodia hyalina, Antrodia kuzyana

Antrodia infirma (urskogsporing), Antrodia leucaena, Antrodia macra (videticka), Antrodia mappa (skinnporing)

Antrodia mellita (honungsticka), Antrodia piceata (doftporing), Antrodia primaeva (urskogsticka), Antrodia pulvinascens (veckticka)

Antrodia ramentacea (liten tickmussling), Antrodia serialis (knölticka), Antrodia serpens (ormticka), Antrodia tanakai,

Antrodia crassa/creatcea (kritporing)Antrodia crassaAntrodia cretacea

Antrodia heteromorpha - Tickmussling

EKOLOGI : Granskog, men även annan barrskog. Stubbar och liggande stammar av gran, sällan tall. Brunrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Ospecificerat nyttjande

Antrodia serialis - Knölticka.

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Stubbar och liggande stammar av gran, sällan tall. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page