top of page

Inocutis

Inocutis dryophila (kärnticka), Inocutis rheades (rävticka)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                  2                             2

Inocutis dryophila - Kärnticka (VU)

KÄNNETECKEN : Kärnticka är en hattbildande, ettårig ticka med konsolformad, i tvärsnitt trekantig, vanligen 10–25 cm bred och upp till 15 cm tjock fruktkropp. Översidan är som ung brungul, senare brun, hos fullt utvecklade fruktkroppar först borstig, med åldern kal. Undersidan är först ljusgrå, med tiden brun. Som färsk är den köttig till fast och tung, som torkad hård. Den upp till 10 cm stora mycelkärnan som finns i fruktkroppen blir som torr mycket hård.

EKOLOGI : Kärntickan växer på stammar eller grövre grenar av medelgrov, levande ek i skogsmiljö eller i hagmark. Fruktkropparna sitter vanligen 2–10 m över marken och visar sig under sommaren och hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

UTBREDNING : Kärntickan förekommer sällsynt inom ekens utbredningsområde, främst i östra Sverige. De flesta fynden är gjorda i Mälarlandskapen, Närke och Östergötland, men även i Småland och på Öland. Den förekommer mycket sällsynt i Finland och i de baltiska staterna men är ej funnen i Danmark och Norge. I övrigt är den känd från Mellaneuropa, f.d. Sovjetunionen och Nordamerika. Arten är rödlistad i bl.a. Finland, Polen och Tyskland.

bottom of page