top of page

Heterobasidion

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                 2                                     2                              2

Heterobasidion annosum (rotticka), Heterobasidion parviporum

Heterobasidion annosum - Rotticka. (2 arter i släktet)

Ekologi :Barr- och lövskog, helst granskog. Rötter, stubbar och rotvältor av levande och döda barr- och lövträd, särskilt på gran, sällan bok, tall, björk, al m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page