top of page

Tyromyces :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          2                                   2

Tyromyces canadensis, Tyromyces chioneus (snövit ticka), Tyromyces fumidiceps, Tyromyces kmetii (aprikosticka)

Tyromyces chioneus - Snövit ticka

Ekologi : Löv- och blandskog, bryn och hagmark. Sällan granskog. Ved av lövträd, gärna björk, asp och rönn, sällan hägg, hassel, bok, gran, al, tall, ask, oxel m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page