top of page

Datronia - Hjorttickor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                  2

Datronia mollis (stor hjortticka), Datronia stereoides (liten hjortticka)

Datronia mollis - Stor hjortticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Döda stående och liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt björk, asp och sälg/vide. Även bok, al, rönn, hägg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : Tickan mörknar på porlagret vid "tummning".

bottom of page