top of page

Trichaptum  - Violtickor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          3                                   3

Trichaptum abietinum (violticka), Trichaptum fuscoviolaceum (violtagging), Trichaptum laricinum (violmussling)

Trichaptum pargamenum

Trichaptum abietinum - Violticka

Ekologi :Barr- och blandskog, helst granskog. Sällan lövskog. Stubbar och liggande stammar av barrträd, särskilt nyligen döda granar, mer sällan tall. Ibland även på lövträd. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Trichaptum fuscoviolaceum - Violtagging

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Nyligen fallna stammar och grenar av tall. Sällsynt på gran, asp och en. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page