top of page

Ischnoderma - Sottickor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Ischnoderma resinosum - sydlig sotticka, Ischnoderma benzoinum - sotticka

Ischnoderma benzoinum - Sotticka

EKOLOGI : Granskog och blandskog. Sällan tallskog. Liggande stammar, stubbar och döda stambaser av barrträd, särskilt på gran, sällan tall. Enstaka gånger på lövträd. Vitrötare. Samma mikroskopiska karaktärer som Ischnoderma resinosum - Sydlig sotticka

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Ischnoderma resinosum - Sydlig sotticka (VU)

EKOLOGI : Sydlig sotticka är en vednedbrytare som orsakar vitröta. I Sverige finns den i sydliga ädellövskogar på grova liggande lövvedsstammar och stubbar. Den växer främst på bok och alm, men även lind och björk.

KÄNNETECKEN : Sydlig sotticka bildar brett konsolformade hattar, ofta flera tillsammans. Fruktkropparna är vanligen ca 15 cm långa, 12 cm breda och 2 cm tjocka vid basen, men de kan bli betydligt större. De är saftiga men sega, och i fuktigt väder får de ofta vätskedroppar i hattkanten och på porlagret. I färskt tillstånd är hattöversidan först jämnt och fint hårig och vackert rödbrun till mörkbrun, men med åldern blir den tjärsvart med glänsande glatta zoner. Som gammal kan hatten bli helt glatt. Porlagret är 2–10 mm tjockt, först vitgrått och mörknar vid beröring, senare nästan svart. Poröppningarna är tjockväggiga och runda, 4–6 per mm. På äldre ex. varierar porerna mer i storlek och de kan vara mer kantiga, längst in 20-25 st. på10 mm. ute mot hattkanten, 10-15 st. på 10 mm. Doft angenämt blommig aningen drag åt anis, mer framträdnade anisdoft på unga ex. Fruktköttet är vitt, med tiden smutsigt gult, och är något tjockare än hos den andra arten i släktet - sotticka Ischnoderma benzoinum, som den kan förväxlas med. Den vanligare sottickan I. benzoinum, lever dessutom normalt i barrved.

EKOLEGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page