top of page

Piptoporus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               2                                  2                            2

Piptoporus betulinus (björkticka), Piptoporus quercinus (tungticka)

Piptoporus betulinus - Björkticka (2 arter i släktet)

Ekologi : Sumpbjörkskog, men även annan björkskog. Döda, stående och liggande stammar av björk. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page