top of page

Organismgrupp: Antrodia s.lat. (timmertickor)

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              2                                 2                             2

Amyloporia sinuosa (timmerticka), Amyloporia xantha (citronticka)

Antrodia sinuosa - Timmerticka

Ekologi : Barrskog, brandfält och kulturmark. Liggande stammar av gran och tall. Ibland på bearbetad och bränd ved. Sällsynt på asp, ek och sälg/vide. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Antrodia sinuosa - Timmerticka
Antrodia sinuosa - Timmerticka

ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Antrodia sinuosa - Timmerticka
Antrodia sinuosa - Timmerticka

ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Antrodia sinuosa - Timmerticka
Antrodia sinuosa - Timmerticka

ntrodia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Amyloporia sinuosa - Timmerticka
Amyloporia sinuosa - Timmerticka

Amyloporia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Skåne, Höör, Sjunnerups NRV. 2020-03-11

press to zoom
Amyloporia sinuosa - Timmerticka
Amyloporia sinuosa - Timmerticka

Amyloporia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Skåne, Höör, Sjunnerups NRV. 2020-03-11

press to zoom
Amyloporia sinuosa - Timmerticka
Amyloporia sinuosa - Timmerticka

Amyloporia sinuosa - Timmerticka. Sweden, Skåne, Höör, Sjunnerups NRV. 2020-03-11

press to zoom
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(2)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(2)
press to zoom
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(4)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(4)
press to zoom
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(3)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(3)
press to zoom
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(1)
Antrodia_sinuosa_-_Timmerticka._Sweden,_Ängelholm,__Tallskogen._2009-01-15._(1)
press to zoom

Antrodia xantha - Citronticka

Ekologi :Barrskog, helst tallskog. Norrut i skog med sälg. Barklösa liggande stammar av tall. Ofta på solexponerade lokaler. Även på gran i södra, och på sälg i norra Sverige. Brunrötare.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (3)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (3)
press to zoom
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (4)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (4)
press to zoom
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (1)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (1)
press to zoom
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (2)
Antrodia xantha - Citronticka. Sweden, Skåne, Tåssjö, Hallgården. 2018-02-01. (2)
press to zoom
bottom of page