top of page

Schizopora :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                   2

Schizopora flavipora, Schizopora paradoxa (klyvporing), Schizopora radula

Schizopora paradoxa  - Klyvporing

Ekologi : Löv- och blandskog. Bark och naken ved av liggande och döda, stående lövträd, bl.a. hassel, bok, ek, sälg/vide, al, björk, asp, rönn m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page