top of page

Gloeophyllum - Vedmusslingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        4                                         4                                  4

Gloeophyllum abietinum (granmussling), Gloeophyllum carbonarium (kolticka) Gloeophyllum sepiarium (vedmussling)

Gloeophyllum trabeum (bastumussling)

Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling

Ekologi : Hygge, barr- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av gran, sällan tall, asp, björk, sälg/vide m.fl. Torra och solexponerade lokaler. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(2)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(2)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16.
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Böketofta 2017-04-16.
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (11)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (11)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (9)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (9)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (2)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (2)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(3)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(3)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(1)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Grindhusen,_Klåveröds_damm._2011-10-19._(1)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(4)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(4)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(3)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(3)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Södråsens_NLP._Kopparhatten._2009-05-24.___(1)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling._Sweden,_Skåne,_Södråsens_NLP._Kopparhatten._2009-05-24.___(1)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Södråsens NLP. Kopparhatten. 2009-05-24.  (1)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Södråsens NLP. Kopparhatten. 2009-05-24. (1)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (10)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (10)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (12)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (12)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (1)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (1)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (7)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (7)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Södråsens NLP. Kopparhatten. 2009-05-24.  (2)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Södråsens NLP. Kopparhatten. 2009-05-24. (2)
press to zoom
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (3)
Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog 2015-01-17. (3)
press to zoom
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(2)
Gloeophyllum_sepiarium_-_Vedmussling.__Sweden,_Skåne._Mörarp,_Axelsdal._2008-04-17.__(2)
press to zoom
bottom of page