Pycnoporellus (brandtickor)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                               2                                 2                             2

Pycnoporellus alboluteus (storporig brandticka), Pycnoporellus fulgens (brandticka)

Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT) (2 arter i släktet)

Ekologi :Brandtickan förekommer i olikåldriga, under lång tid orörda, fuktiga granskogar, ofta i kärrkanter eller vid bäckar. Den växer på grova lågor av gran, någon enstaka gång på tall, asp eller björk. Enligt uppgift växer den helst på träd som först rötats av klibbticka Fomitopsis pinicola. - Nedbrytare i grova granlågor, ibland även på tall, asp och björk. Påträffas i fuktig barr- och blandskog. En eftersökt art, som bildar stora och lätt igenkännbara fruktkroppar. Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och ha fortsatt minska i mindre takt, huvudsakligen p.g.a. slutavverkning och försämrad tillgång på grova granlågor. En sentida nyinvandring från söder i barkborreangripna granplanteringar i sydligaste Skandinavien förändrar hotbilden.

(Kännetecken - Brandticka är en ticka vars ettåriga, konsolformade, sällan helt vidväxta, 2–10 cm breda fruktkroppar kommer på hösten. Översidan är orangeröd, skorvigt luden och svagt zonerad. Porerna är ljusare orange, ofta uppslitsade och tagglika. Köttet, som har samma färg som ovansidan, är mjukt och svampigt hos friska exemplar. Fruktkropparna förstörs oftast ganska fort av insektslarver, men ibland hittas övervintrade exemplar på våren. Brandticka färgas röd med kalilut vilket skiljer den från cinnoberticka Pycnoporus cinnabarinussom färgas svart med samma kemikalie. I norra Sverige kan brandticka förväxlas med en harticka Inonotus leporinus som angripits av ascomyceten Hypomyces aurantiaca.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(2)
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(2)
press to zoom
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(1)
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(1)
press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (1)
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (1)
press to zoom
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(3)
Pycnoporellus_fulgens_-_Brandticka_(NT)._Sweden,_Skåne,_Vomb,_Vombs_Fure._2012-11-23.__(3)
press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka
Pycnoporellus fulgens - Brandticka

Pycnoporellus fulgens - Brandticka. Sweden, Skåne, Eket, Grytåsa strövområde. 2019-10-08

press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (4)
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (4)
press to zoom
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (2)
Pycnoporellus fulgens - Brandticka (NT). Sweden, Skåne, Kågeröd, Klåverödsdammen. 2017-08-28. (2)
press to zoom