top of page

Trametes - Lädertickor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  8

Trametes betulina (björkmussling), Trametes cinnabarina (cinnoberticka), Trametes gibbosa (korkticka), Trametes hirsuta (borstticka)

Trametes ochracea (zonticka), Trametes pubescens (sammetsticka), Trametes suaveolens (sydlig anisticka), Trametes velutina

Trametes versicolor (sidenticka)

Trametes betulina - Björkmussling

Ekologi : Löv- och blandskog, helst björkskog och på hyggen. Stubbar och liggande stammar av lövträd, särskilt björk och asp. Sällan på ek, gran, al, ask, bok, hassel m.fl. Vitrötare. (de flesta av mina fynd är på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid, 2014-09-12 . (3)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid, 2014-09-12 . (3)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (3)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (3)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (5)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (5)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (6)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (6)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (5)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (5)
press to zoom
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(13)
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(13)
press to zoom
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(14)
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(14)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (4)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Välaskogen. 2011-11-10. (4)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-01-05. (4)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-01-05. (4)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-01-05. (3)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2013-01-05. (3)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Miatorp. 2008-01-09. (1)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Miatorp. 2008-01-09. (1)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (7)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (7)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (4)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (4)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (3)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (3)
press to zoom
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(16)
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(16)
press to zoom
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(10)
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(10)
press to zoom
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(18)
Trametes_betulina_-_Björkmussling._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2016-12-09_(18)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09 (9)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09 (9)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid, 2014-09-12 . (2)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid, 2014-09-12 . (2)
press to zoom
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Miatorp. 2008-01-09. (3)
Trametes betulina - Björkmussling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Miatorp. 2008-01-09. (3)
press to zoom

Trametes cinnabarina - Cinnoberticka

Ekologi : Hygge, triviallövskog och blandskog. Liggande stammar och grenar av björk och rönn, men även asp, al, oxel, sälg/vide, hägg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka
Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka

Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.

press to zoom
Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka
Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka

Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.

press to zoom
Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka
Trametes_cinnabarina_-_Cinnoberticka

Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Vallåkra, Bälteberga 2018-08-29.

press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Åvarps fälad. 2011-04-29 (5)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Åvarps fälad. 2011-04-29 (5)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (5)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (5)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02. (7)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02. (7)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02. (6)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02. (6)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02.
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Vargadalen. 2010-04-02.
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (2)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (2)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Åvarps fälad. 2011-04-29 (4)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Söderåsen, Åvarps fälad. 2011-04-29 (4)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (1)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (1)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (6)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (6)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (3)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (3)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (2)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (2)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (1)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2009-04-11. (1)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (4)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (4)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (3)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2015-03-22. (3)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (5)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (5)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (3)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (3)
press to zoom
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (4)
Trametes cinnabarina - Cinnoberticka. Sweden, Skåne, Klåveröd, Hallehus. 2008-12-10. (4)
press to zoom

Trametes gibbosa - Korkticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst bokskog. Stubbar och döda, stående och liggande stammar av bok, sällan alm, björk, ek och hästkastanj. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(5)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(5)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-07._
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2010-05-07._
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(6)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(6)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (1)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (1)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(4)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(4)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(1)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(1)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (1)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (1)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (1)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (1)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (2)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (2)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(1)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(1)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (4)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (4)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(2)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(2)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04 (1)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04 (1)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04 (2)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Mölle, Larås. 2016-08-04 (2)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-04-20. (48)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-04-20. (48)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-04-20. (49)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Bjuv, Hallabäcken. 2016-04-20. (49)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (5)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (5)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(2)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (2)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (2)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(3)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15._(3)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (3)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2008-01-12. (3)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(1)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(1)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(3)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka._Sweden,_Skåne,_Dalby,_Dalby_söderskog._2009-01-13.__(3)
press to zoom
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (3)
Trametes gibbosa - Korkticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2015-03-25. (3)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(2)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(2)
press to zoom
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(3)
Trametes_gibbosa_-_Korkticka.__Sweden,_Hallandsås,_Laholm,_Osbecks_bokskogar._2011-09-15_(3)
press to zoom

Trametes hirsuta - Borstticka

Ekologi : Hygge, löv- och blandskog. Stubbar, nedfallna grenar och döda, stående och liggande stammar av alla typer av lövträd, vanligast på björk och asp. Vitrötare. (Mina fynd nästan uteslutande på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (4)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (4)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (1)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (1)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (2)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (2)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Höörby, Fulltofta 2011-04-24. (2)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Höörby, Fulltofta 2011-04-24. (2)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(8)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(8)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (5)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (5)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (2)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (2)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(4)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(4)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (1)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (1)
press to zoom
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (3)
Trametes hirsuta - Borstticka. Sweden, Skåne Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (3)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013-01-05._(3)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013-01-05._(3)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013-01-05._(1)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne_Helsingborg,_Välaskogen_2013-01-05._(1)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(3)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(3)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(2)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(2)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2008-12-17._
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2008-12-17._
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(5)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(5)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(6)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(6)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(7)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(7)
press to zoom
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(1)
Trametes_hirsuta_-_Borstticka._Sweden,_Skåne,_Allerumsskogen._2007-12-30.__(1)
press to zoom

Trametes ochracea - Zonticka

Ekologi : Hygge, löv- och blandskog. Sällan barrskog. Stubbar och liggande stammar och grenar av allehanda lövträd, särskilt björk och asp, sällan på barrträd. Vitrötare. (MIna fynd nästan uteslutande på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (22)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05. (22)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (13)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (13)
press to zoom
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(5)
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(5)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (17)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (17)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (12)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (12)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (2)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (2)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (3)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (3)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (7)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (7)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (8)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (8)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (11)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (11)
press to zoom
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(3)
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(3)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05.
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Skäralid, Söderåsens NLP. 2017-02-05.
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (3)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (3)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (4)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-23. (4)
press to zoom
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(3)
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(3)
press to zoom
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(1)
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne._(1)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (4)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Råå kyrkogård. 2015-12-12. (4)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (5)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (5)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (1)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (1)
press to zoom
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(1)
Trametes_ochracea_-_Zonticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2015-01-05._(1)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (4)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne, Åvarps stenbrott. 2016-03-19. (4)
press to zoom
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (14)
Trametes ochracea - Zonticka. Sweden, Skåne. (14)
press to zoom

Trametes pubsecens - Sammetsticka

EKOLOGI : Löv- och blandskog, bl.a. fjällbjörkskog. Stubbar och liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt björk, men även asp, al, sälg/vide, ek, hassel, hägg m.fl. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : Minta två fynd på stående död Hassel.

Trametes_pubescens_-_Sammetsticka
Trametes_pubescens_-_Sammetsticka

Trametes pubescens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Allerum, Svedberga kulle 2020-03-04

press to zoom
Trametes_pubescens_-_Sammetsticka
Trametes_pubescens_-_Sammetsticka

Trametes pubescens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Allerum, Svedberga kulle 2020-03-04

press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (2)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (2)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (7)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (7)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (8)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (8)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (9)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (9)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (1)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (6)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (6)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (4)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (4)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (5)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (5)
press to zoom
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
Trametes pubsecens - Sammetsticka. Sweden, Skåne, Råå, Esket. 2009-04-18. (3)
press to zoom

Trametes versicolor - Sidenticka

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Stubbar och liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt bok, björk, ask, hassel, ek, al, asp, apel, hägg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes_versicolor_-_Sidenticka
Trametes_versicolor_-_Sidenticka

Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.

press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka
Trametes_versicolor_-_Sidenticka

Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Väla skog. 2019-11-13.

press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-03-24_(1)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2010-03-24_(1)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(4)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(4)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-10._(1)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-10._(1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (16)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (16)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (13)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (13)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (5)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (5)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-10._(2)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2008-12-10._(2)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Halandsås_Ugglehall_2010-04-28._(1)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Halandsås_Ugglehall_2010-04-28._(1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (1)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (1)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(6)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(6)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (17)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (17)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(3)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(3)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(2)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen.2010-03-24._(2)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (45)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (45)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2008-01-02  (1)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Råådalen, Vallåkra. 2008-01-02 (1)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(2)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Helsingborg,_Välaskogen._2018-01-07._(2)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (12)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (12)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(2)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(2)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (14)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (14)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2011-04-26
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Viken,_Chritinelund_2011-04-26
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsen. 2011-04-19
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsen. 2011-04-19
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (6)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (6)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (8)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (8)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (1)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Söderåsens NLP, Skäralid. 2012-03-13. (1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (1)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (42)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (42)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (2)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2018-01-07. (2)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (3)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (3)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(3)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(3)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Hasslarp,_Sockerbruket._2007._(1)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Hasslarp,_Sockerbruket._2007._(1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (40)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (40)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (39)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (39)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Halandsås_Ugglehall_2010-04-28._(2)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_Halandsås_Ugglehall_2010-04-28._(2)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (15)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Ödåkra, Björka skog. 2017-04-01 (15)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (43)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2016-12-09. (43)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (2)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Välaskogen. 2011-11-10. (2)
press to zoom
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(1)
Trametes_versicolor_-_Sidenticka._Sweden,_Skåne,_,_Kristianstad,_Balsberget._2010-04-16._(1)
press to zoom
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (4)
Trametes versicolor - Sidenticka. Sweden, Skåne, Helsingborg, Påsjö skog. 2008. (4)
press to zoom
bottom of page