top of page

Trametes - Lädertickor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  8

Trametes betulina (björkmussling), Trametes cinnabarina (cinnoberticka), Trametes gibbosa (korkticka), Trametes hirsuta (borstticka)

Trametes ochracea (zonticka), Trametes pubescens (sammetsticka), Trametes suaveolens (sydlig anisticka), Trametes velutina

Trametes versicolor (sidenticka)

Trametes betulina - Björkmussling

Ekologi : Löv- och blandskog, helst björkskog och på hyggen. Stubbar och liggande stammar av lövträd, särskilt björk och asp. Sällan på ek, gran, al, ask, bok, hassel m.fl. Vitrötare. (de flesta av mina fynd är på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes cinnabarina - Cinnoberticka
EKOLOGI : Hygge, triviallövskog och blandskog. Liggande stammar och grenar av björk och rönn, men även asp, al, oxel, sälg/vide, hägg m.fl. Jag hittar den ofta på sötkörsbär/fågelbär - Prunus avium. Vitrötare.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes gibbosa - Korkticka

Ekologi : Löv- och blandskog, helst bokskog. Stubbar och döda, stående och liggande stammar av bok, sällan alm, björk, ek och hästkastanj. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes hirsuta - Borstticka

Ekologi : Hygge, löv- och blandskog. Stubbar, nedfallna grenar och döda, stående och liggande stammar av alla typer av lövträd, vanligast på björk och asp. Vitrötare. (Mina fynd nästan uteslutande på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes ochracea - Zonticka

Ekologi : Hygge, löv- och blandskog. Sällan barrskog. Stubbar och liggande stammar och grenar av allehanda lövträd, särskilt björk och asp, sällan på barrträd. Vitrötare. (MIna fynd nästan uteslutande på bok!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Trametes pubsecens - Sammetsticka

EKOLOGI : Löv- och blandskog, bl.a. fjällbjörkskog. Stubbar och liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt björk, men även asp, al, sälg/vide, ek, hassel, hägg m.fl. Vitrötare.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Notering : Minta två fynd på stående död Hassel.

Trametes versicolor - Sidenticka

Ekologi : Löv- och blandskog samt hagmark. Stubbar och liggande stammar och grenar av lövträd, särskilt bok, björk, ask, hassel, ek, al, asp, apel, hägg m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page