top of page

Cantharellopsis : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                          1                                 1

 

Cantharellopsis prescotii - kalknavling

Cantharellopsis prescotii - Kalknavling

Ekologi : Skog och naturbetesmark. Kalkrik mark och på mossrika block och murar.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page