top of page

Pseudoclitocybe : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       2                                          2                                   2

Pseudoclitocybe cyathiformis (trattnavling), Pseudoclitocybe expallens (strimmig trattnavling)

Pseudoclitocybe cyathiformi - Trattnavling

EKOLOGI : Löv- och barrskog och kulturmark. Förna, bland växtavfall. Kväverik mark. Ofta sent på hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Pseudoclitocybe obbata - Strimmig trattnavling

Ekologi : Löv- och blandskog, samt fjällhed. Ved av lövträd och buskar.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page