top of page

Delicatula :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       1                                           1                                   1 

Delicatula integrella (dvärgnavling)

Delicatula integrella - Dvärgnavling

Ekologi : Lövskog. Murken ved av lövträd. Även på förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page