top of page

Rickenella : 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                          2                                  2

Rickenella fibula (vaxnavling), Rickenella swartzii (blåfotsnavling), Rickenella mellea

Rickenella fibula - Vaxnavling
EKOLOGI : Skog, kärr, dikeskanter och berghällar. Marken, bland mossa och gräs.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rickenella mellea
EKOLOGI : Osäkra uppgifter och Dyntaxa uppger att det är osäkert om den är påträffad i Sverige. Det finns några rapppotyerade fynd på AP. Vårt fynd i betesmark med lång hävd. 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Rickenella swartzii - Blåfotsnavling
EKOLOGI : Skog, kärr, dikeskanter och berghällar. Marken, bland mossa och gräs.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page