top of page

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

EKOLOGI : Växer på öppna grus och sandytor, störd mark med vass, mossa, juncus. Vanligast på våren mars-april men går att hitta hela året.

KÄNNETECKEN : Arrhenia chlorocyanea – Smaragdnavlingen är en rätt liten svamp, turkosblå till stålblå som ung och fräsch, senare mer gulbrun med mörkare centrum och en rödbrun hattkant. Trattformig hatt med djupt nedlöpande lameller.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sporer. ( 6,5-7,0) 8,0 -9,5 (21) x 4,5 - 6,0 µm.

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sporer. ( 6,5-7,0) 8,0 -9,5 (21) x 4,5 - 6,0 µm.

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Sporer. ( 6,5-7,0) 8,0 -9,5 (21) x 4,5 - 6,0 µm.

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Basidier. 25,0 - 35,0 x 8,0 µm

press to zoom
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling
Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling

Arrhenia chlorocyanea - Smaragdnavling. Hatthud.

press to zoom

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling

EKOLOGI : Växer på öppna grus och sandytor, störd mark med olika mossor

KÄNNETECKEN : Än liten art, mindre än Smaragdnavlingen, endast några cm hög, en gråbrun till mörkbrun nästan genomskinlig stripad trattformad hatt med glatt inte hårig fot.

Den tillhör en svår grupp av små navellika svampar men man skall vara observant på att foten inte är hårig. Kan hittas såväl på våren som hösten.

EKOLOGISK GRUPP : Symbios

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling
Arrhenia obscurata - Gråbrun navling

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia obscurata - Gråbrun navling
Arrhenia obscurata - Gråbrun navling

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Arrhenia obscurata - Gråbrun navling
Arrhenia obscurata - Gråbrun navling

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sweden, Skåne, Borrby, Mälarhusen. 2021-04-16

press to zoom
Sporer
Sporer

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sporer. 7,5 - 11,0 (12,5) x 4,5 - 7,0 µm.

press to zoom
Sporer
Sporer

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sporer. 7,5 - 11,0 (12,5) x 4,5 - 7,0 µm.

press to zoom
Sporer
Sporer

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sporer. 7,5 - 11,0 (12,5) x 4,5 - 7,0 µm.

press to zoom
Sporer
Sporer

Arrhenia obscurata - Gråbrun navling. Sporer. 7,5 - 11,0 (12,5) x 4,5 - 7,0 µm.

press to zoom
bottom of page