top of page

Hydnum - taggsvampar :

Hydnum albidum (vit taggsvamp), Hydnum ellipsosporum, Hydnum magnorufescens, Hydnum ovoideisporum

Hydnum repandum (blek taggsvamp), Hydnum rufescens, Hydnum umbilicatum (navlad taggsvamp)

Hydnum rufescens s. lat. (rödgul taggsvamp), 

 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Kollektivtaxon                 1                                           1                                   1

Art                                       7                                           6                                  6

Hydnum albidum - Vit taggsvamp (VU). 

Kännetecken : Vit taggsvamp bildar ganska små fruktkroppar, med vita, 2–7 cm breda hattar. Den liknar mycket blek taggsvamp Hydnum repandum, men är mindre och har även annorlunda, mindre sporer och annorlunda basidier. Hattöversidan är något välvd till ganska plan, hattkanten är ibland vågig och översidan är slät till mycket fint luden. Foten är vit ca 2–4 cm hög och 0,5 till 1 cm tjock, något vidgad vid basen och ibland något böjd. Taggarna är ockra- till svagt rödgula relativt korta och smala och tätsittande, något nedlöpande på foten. Köttet är bräckligt och ozonerat i både hatt och fot, i färska fruktkroppar vitt eller något ockrafärgat i fotbasen. På skadade ställen blir den mera rödgul. I litteraturen uppges att svampköttet skall gulna efter några timmar, men hos det gotländska materialet iakttogs efter en natts förvaring utomhus en ganska stark turkos ton i snittytor, innan dessa vid torkning blev ockra till brungula. Smaken och lukten är mild.

Ekologi : Svampen bildar mykorrhiza med tall och gran. Fruktkropparna uppträder ofta i grupper eller i häxringar i barrblandskog på kalkgrund och kan sitta så djupt nere bland mossa och gräs att bara hattöversidan är synlig.

Svensk förekomst : I Sverige är vit taggsvamp endast funnen i ett tjugotal kalktallskogar på Gotland. Den är påträffad en gång på östra Jylland och rödlistad även i Danmark. Den är sammanlagt påträffad mindre än 20 gånger i Europa. Utanför Norden är den känd från Schweiz, Tyskland samt Spanien (Mallorca).

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnum magnorufescens

EKOLOGI :  Ädellövskog och med gran

KÄNNETECKEN : Arten kännetecknas genom stora köttiga fruktkroppar med ganska dämpade krämgula till blekt aprikosorangea färger och runda taggar. Ytan missfärgas mörk aprikosorange vid beröring och sårning
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios, 

NOTERING : Ny för Skåne och det femte rapporterade fyndet i landet/Artportalen av Hydnum magnorufescens, som är en av flera olika arter av blek taggsvamp.

Hydnum repandum - Blek taggsvamp

Ekologi : Barrskog, sällan lövskog. Marken, bland mossa och förna. Med barr- och lövträd. (I Skåne hittar jag den ofta i bokskog)

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnum rufescens s. lat.- Rödgul taggsvamp

Ekologi : Löv- och barrskog. Marken. Med löv- och barrträd.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnum umbilicatum - Navlad taggsvamp

EKOLLOGI : Löv- och barrskog. Marken. Med löv- och barrträd.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page