Lepiota  - Fjällskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     35                                        29                                27

Lepiota apatelia, Lepiota boudieri (rostfjällskivling), Lepiota brunneoincarnata (bandad giftfjällskivling)

Lepiota castanea (kastanjefjällskivling), Lepiota cingulum, Lepiota clypeolaria (spenslig fjällskivling), Lepiota clypeolarioides

Lepiota cortinarius (slöjfjällskivling), Lepiota cristata (syrlig fjällskivling), Lepiota cristatoides, Lepiota echinella (dvärgfjällskivling)

Lepiota erminea (vit fjällskivling), Lepiota felina (svartfjällig fjällskivling), Lepiota forquignonii (olivfjällskivling)

Lepiota fuscovinacea (vinfjällskivling), Lepiota grangei (grönfjällig fjällskivling), Lepiota griseovirens (grågrön fjällskivling)

Lepiota hymenoderma, Lepiota ignicolor, Lepiota ignivolvata (brunringad fjällskivling), Lepiota lilacea (purpurbrun giftfjällskivling) 

Lepiota magnispora (gulflockig fjällskivling), Lepiota ochraceodisca, Lepiota ochraceofulva (doftfjällskivling)

Lepiota oreadiformis (slät fjällskivling), Lepiota parvannulata, Lepiota pilodes, Lepiota poliochloodes

Lepiota pseudolilacea (rosenfotad fjällskivling), Lepiota rufipes, Lepiota subalba (lundfjällskivling), Lepiota subgracilis

Lepiota subincarnata, Lepiota tomentella (luddfjällskivling), Lepiota xanthophylla

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling

Ekologi : Ädellövskog, lund, naturbetesmark och barrskog. Marken, på bar, näringsrik, fuktig jord. Gärna under hassel och på betad mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (15)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (15)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (4)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (4)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09

press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09

press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (5)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (5)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (13)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (13)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (9)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (9)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (10)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (10)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (2)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (2)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (11)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (11)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (19)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (19)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (8)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (8)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (7)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (7)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (3)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (3)
press to zoom
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (18)
Lepiota boudieri - Rostfjällskivling. Sweden, Skåne, Vallåkra, Råådalen. 2015-10-02. (18)
press to zoom

Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling

Ekologi : Löv- och barrskog. Förna.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13.  (3)
Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (3)
press to zoom
Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13.  (2)
Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
press to zoom

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling

Ekologi : Skog, park och trädgård. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24.
press to zoom
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (83)
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24 (83)
press to zoom
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (79)
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24 (79)
press to zoom
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24  (80)
Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-09-24 (80)
press to zoom
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.

press to zoom
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling.

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling. Sweden, Gotland, Hemse, Russpark 2018-09-27.

press to zoom
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(3)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(3)
press to zoom
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(2)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(2)
press to zoom
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(1)
Lepiota_cristata_-_Syrlig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Kristianstad,_Balsberget._2013-09-28.__(1)
press to zoom

Lepiota erminea - Vit fjällskivling

Ekologi : Lövskog, öppen gräsmark, fastmark 

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota_erminea_-_Vit_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15.
Lepiota_erminea_-_Vit_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Maglahem,_Kumlan._2011-11-15.
press to zoom
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (1)
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (1)
press to zoom
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (3)
Lepiota erminea - Vit fjällskivling. Sweden, Skåne, Skanör 2009-10-31. (3)
press to zoom

Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling (EN)

Ekologi : Vinfjällskivling växer på mulljord i lövskog, ofta längs vägkanter och gärna i sällskap med andra fjällskivlingar. Den uppträder gärna på de mest kväverika lokalerna under ask, alm eller bok och gärna bland nässlor eller kirskål.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (2)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (2)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (3)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (3)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (5)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (5)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (1)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (1)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (8)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (8)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (6)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (6)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (7)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (7)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (11)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (11)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (9)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (9)
press to zoom
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (10)
Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling(EN). Sweden, Skåne, Degeberga, Herremöllan. 2014-09-28. (10)
press to zoom

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU)

Ekologi :Grönfjällig fjällskivling är en förnasvamp som växer på näringsrika ställen i löv- eller blandskog. Den tycks föredra kalkrik mark. Söderut är den ofta funnen i bokskog.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling (VU). Sweden, Skåne, Degeberga, Dunderbäcken. 2014-09-28
press to zoom

Lepiota lilacea - Purpurbrun giftfjällskivling (VU)

Ekologi : Svampen är en nedbrytare som växer ensam eller i små grupper på kväverik mark och i gräs i lövskog, parker och trädgårdar. Den bildar fruktkroppar under sommar och höst.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
press to zoom
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
press to zoom
Lepiota_lilacea_-_purpurbrun_Giftfjällskivling,_(VU)._Sweden,_skåne,_Helsingborg,_Soldatgatan_6._Väx
Lepiota_lilacea_-_purpurbrun_Giftfjällskivling,_(VU)._Sweden,_skåne,_Helsingborg,_Soldatgatan_6._Väx
press to zoom
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
Lepiota lilacea - purpurbrun Giftfjällskivling, (VU). Sweden, skåne, Helsingborg, Soldatgatan 6. Väx
press to zoom

Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling

Ekologi : Löv, barr, ädel och Triviallövskog

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (4)
Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (4)
press to zoom
Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling. Sweden Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-09-13. (2)
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
Lepiota_magnispora_-_Gulflockig_fjällskivling._Sweden,_Skåne,_Degeberga,_Dunderbäcken._2014-09-28.__
press to zoom