top of page

Echinoderma :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                  9

Echinoderma asperum (spärrfjällskivling), Echinoderma boertmannii, Echinoderma calcicola (kalkfjällskivling), Echinoderma carinii

Echinoderma echinaceum (taggfjällskivling), Echinoderma hystrix (mörk spärrfjällskivling), Echinoderma jacobi (piggfjällskivling)

 Echinoderma perplexum, Echinoderma pseudoasperulum (liten spärrfjällskivling)

Echinoderma asperum - Spärrfjällskivling

Ekologi : Lövskog, park och trädgård. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Echinoderma hystrix - Mörk spärrfjällskivling (EN)

Ekologi : Mörk spärrfjällskivling är en förnasvamp som växer i fuktiga, mullrika lövskogar på kalkhaltig mark.

Kännetecken : Mörk spärrfjällskivling är en medelstor fjällskivling (hatt 4–6 cm) med hattytan tätt besatt av små, pyramidformiga, brunsvarta fjäll. De mörka fjällen kontrasterar mot det vita hattköttet mellan dem. Lamellerna är täta, vita med svartbrun egg. Foten har ring, är överst vit men är under ringen liksom ringens undersida täckt av samma slags svartbruna fjäll som hatten. Svampens starka lukt har liknats vid fläderblommor

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page