Gliophorus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                           3                                  3

Varietet                              5                                           4                                  4

Gliophorus irrigatus (grå vaxskivling)

Gliophorus laetus (broskvaxskivling)Hygrocybe laeta var. flavaHygrocybe laeta var. laeta

Gliophorus psittacinus (papegojvaxskivling/rödgrön vaxskivling)Hygrocybe psittacina var. perplexa (rödgrön vaxskivling)

Hygrocybe psittacina var. psittacina (papegojvaxskivling s. str.)Hygrocybe psittacina var. sciophanoides

Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling

Ekologi : Ängs- och betesmark samt lövskog. Marken.

Ekologisk grupp : Okänd

Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01.  (4)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (2)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01.  (6)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(2)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04.__(3)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(4)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(6)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (1)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Skåne, Östraby, Siberud. 2014-11-01. (3)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(7)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (4)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (5)
Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling. Sweden, Småland, Solstadström, Lostugan-2017-10-04. (3)
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05._
Gliophorus_irrigatus_-_Grå_vaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05.
Visa mer

Gliophorus laetus - Broskvaxskivling

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark och öppen skog. Troligen kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Okänd

Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(7)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05_(3)
Gliophorus laetus - Broskvaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad. 2015-10-24  (4)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05_(2)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Swede,_Skåne,_Östraby,_Sniberud._2013-10-19.___(2)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(5)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(6)
Gliophorus laetus - Broskvaxskivling. Sweden, Skåne, Röstånga, Blinkarps fälad. 2015-10-24  (5)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05.__(1)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05.__(2)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05_(1)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling
Gliophorus laetus - Broskvaxskivling. Sweden, Småland, Bodafors, Viks kvarn NRV. 2019-09-13
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling.Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(6)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(8)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling.Sweden,_Skåne,_Andrarum,_Agusa._2014-11-02.__(5)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05__(2)
Gliophorus_laetus_-_Broskvaxskivling._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Solstadström._2017-10-05
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan