top of page

Gliophorus

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                           3                                  3

Varietet                              5                                           4                                  4

Gliophorus irrigatus (grå vaxskivling)

Gliophorus laetus (broskvaxskivling)Hygrocybe laeta var. flavaHygrocybe laeta var. laeta

Gliophorus psittacinus (papegojvaxskivling/rödgrön vaxskivling)Hygrocybe psittacina var. perplexa (rödgrön vaxskivling)

Hygrocybe psittacina var. psittacina (papegojvaxskivling s. str.)Hygrocybe psittacina var. sciophanoides

Gliophorus irrigatus - Grå vaxskivling

EKOLOGI : Ängs- och betesmark samt lövskog. Marken.

EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Gliophorus laetus - Broskvaxskivling

EKOLOGI : Hed- och ängsmark samt betesmark och öppen skog. Troligen kalkrik mark.

EKOLOGISK GRUPP: Okänd

Gliophorus perplexus - Rödgrön vaxskivling : Ej bedömd (NE)

EKOLOGI : Ängsmark, Hed, naturbetesmark och ängsmark.

EKOLOGISK GRUPP : Okänd

Notering : Arten är omdiskuterad och vi får vänta på DNA-sekvensering och se vart den leder.

Gliophorus psittacinus - Papegojvaxskivling

EKOLOGI : Ängsmark, Hed, naturbetesmark och ängsmarkEnligt Artfakta. Jag vill lägga till ogödslade gräsmattor som gröningar, tomtmark, parker, kyrkogårdar och liknade.

EKOLOGISK GRUPP : Okänd

bottom of page