top of page

Pseudosperma rimosum - Topptråding. 

EKOLOGI : Löv- och barrskog samt fjällhed. Marken. Med björk. 

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

NOTERING : Något av mina fynd även från parkmiljö. 

bottom of page