top of page

Rubrik 2

Mallocybe siciliana
EKOLOGI : Finare rötter och rottrådar av viden/Salix.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza/symbios
NOTERING : Mitt fynd det enda i Sverige. (Förbesedd eller riktigt ovanlig) Klaghamns udde, konstgjord mark högt pH sandmark intill en damm. Conf. DNA- sekvensering Ellen Larsson. ( Larsson, E. & Svensson, J. (2021). Mallocybe siciliana funnen i Sverige. Svensk Mykologisk Tidskrift 42(2), 11–13)

bottom of page