top of page

Mytilinidion :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                   5                         5                                4

Mytilinidion acicola, Mytilinidion aggregatum, Mytilinidion gemmigenum, Mytilinidion mytilinellum, Mytilinidion rhenanum

Cenococcum geophilum - Jordgryn
EKOLOGI : Utbredning och biotop dåligt känd. Substrat dåligt känt. Enligt Artfakta.
Stefan Phalagorn har letat upp detta och det var han som fann arten då vi var ute : Cenococcum geophilum är en underjordisk ektomykorrhiza-svamp som ingår i fylum Ascomycota (sporsäcksvampar), klassen Dothideomycetes. Svampen kännetecknas av att värdträdets tunna finrötter blir kolsvarta, med utväxter av långa svarta trådlika hyfer, från dessa bildas svarta, sfäriska, glänsande sklerotier som mäter 0,5-4,0 mm i diameter. Sklerotierna är hårda och består en kompakt massa av melaniserade svamphyfer, som har visat sig vara livskraftiga i marken i flera år. C. geophilum är en av de vanligaste ektomykorrhizasvamparna i världen och bildar symbios med en mängd olika vedartade värdväxter. C. geophilum är steril och har inga kända sexuella eller asexuella sporproducerande strukturer och tros härstamma från en uråldrig asexuell förfader.
EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Mytilinidion rhenanum

Ekologi : Hittas på ved och kottar av Tall - Pinus.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page