Amanita battarrae - Zonkamskivling

Ekologi : Ängsgranskog och kalktallskog. Troligen kalkrik mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita battarrae - Zonkamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04. (2)
Amanita battarrae - Zonkamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04. (4)
Amanita battarrae - Zonkamskivling
Amanita battarrae - Zonkamskivling
Amanita battarrae - Zonkamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04. (1)
Amanita battarrae - Zonkamskivling. Sweden, Småland, Blankaholm, Östra Slingsö. 2017-10-04. (3)
Amanita battarrae - Zonkamskivling
Amanita battarrae - Zonkamskivling
Visa mer

Amanita crocea - Orange kamskivling

Ekologi : Björkskog. Även hagmark och ängsgranskog. Marken. Med björk, även fjällbjörk. Sällan gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13.__(32)
Amanita crocea - Orange kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22. med Hans Ö
Amanita crocea - Orange kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2010-09-22. med Hans Ö
Amanita crocea - Orange kamskivling.Sweden, Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-08-29. (3)
Amanita crocea - Orange kamskivling.Sweden, Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-08-29. (5)
Amanita crocea - Orange kamskivling.Sweden, Skåne, Röstånga, Jällabjär. 2015-08-29. (11)
_Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29_(1)
_Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29_(2)
Amanita crocea - Orange kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21, (2)
Amanita crocea - Orange kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Skäralid. 2014-09-21, (1)
_Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29_(4)
Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(40)
Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(41)
Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(39)
Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13.__
Amanita_crocea_-_Orange_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Bjuv,_Hallabäcken._2016-07-13.__(31)
Amanita crocea - Orange kamskivling. Sweden, Skåne, Örkeljunga, Grytåsa. 2017-09-10 (88)
Visa mer

Amanita flavescens - Blekgul kamskivling. 

Ekologi : Löv- och barrskog, trädbärande hagmark

Ekologisk grupp :  Mykorrhiza

Amanita_flavescens_-_Blekgul_kamskivling
Amanita_flavescens_-_Blekgul_kamskivling
Amanita_flavescens_-_Blekgul_kamskivling
Show More

Amanita fulva - Brun kamskivling

Ekologi : Löv- och barrskog, bl.a. sumpbjörkskog. Sand. Sur och ofta fuktig mark. Helst med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Konga,_Konga_Ö._2011-10-12__
Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22._(1)
Amanita fulva - Brun kamskivling. Sweden, Skåne, Mölle, Kullen. 2014-08-30.
Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29._(1)
Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29._(2)
Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Finntorp._2014-06-29._(3)
Amanita_fulva_-_Brun_kamskivling._Sweden,_Skåne,_Torup,_Bokskogen._2016-07-22._
Amanita fulva - Brun kamskivling. Sweden, Småland, Sävsjö, Bäckaskog. 2012-08-20.
Amanita fulva - Brun kamskivling. Sweden, Skåne, Kågeröd, Hallahus, Vargadalen. 2007-09-27.
Visa mer

Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling

Ekologi : Barrskog och triviallövskog. Sur mark.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (4)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (9)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (5)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (8)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (7)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20.
Amanita submembranacea, Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Ivön, Ivöklack. 2012-10-20. (1)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (1)
Amanita submembranacea - Gråstrumpig kamskivling. Sweden, Skåne, Bjärnum, Vedema. 2014-09-10. (2)
Visa mer

Amanita vaginata f. alba - Vit kamskivling

Ekologi : Inga uppgifter!

Mitt fynd är i gräsmatta med björk.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita vaginata f. alba - Vit kamskivling. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalslands camping. 2016-08
Amanita vaginata f. alba - Vit kamskivling. Sweden, Dalsland, Bengtsfors, Dalslands camping. 2016-08
Visa mer

Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling

Ekologi : Inga uppgifter i Dyntaxa!

Mina fynd i trivial björkskog men även i ädellövskog med höga värden på de magrare platserna, alla fynden i någon form av skyddad skog, på mark med både högt och lågt PH.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Öland, Borgholm, Långlöt. 2015-10-10.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Övedskloster, Klostersågen, Sjöbo. 2013-09-14.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Övedskloster, Klostersågen, Sjöbo. 2013-09-14.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Övedskloster, Klostersågen, Sjöbo. 2013-09-14.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Övedskloster, Klostersågen, Sjöbo. 2013-09-14.
Amanita_vaginata_f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Vomb, Vobs furu. 2013-09-17
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-09-03.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-09-03.
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Dalby, Rökepipan. 2013-09-03 (3)
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Söderåsen, Kopparhatten. 2011-09-03.
Amanita_vaginata_f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Vomb, Vobs furu. 2013-09-17
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sporer 10,0-12,0 µm, Basider, 55,0 - 65, 0 x 15,0 µm.
Amanita vaginata f
Amanita vaginata f. vaginata - Grå kamskivling. Sweden, Skåne, Helsingborg, Laröd. 2019-10-09
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan