top of page

Radulomyces confluens - Blötskinn
EKOLOGI : Löv- och barrskog samt park och trädgård. Bark och murken ved på grenar och liggande och döda, stående stammar av barr- och lövträd samt buskar.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Radulomyces rickii 
(Ny för Sverige) Det: Jan Svensson /mikroskoperad Karin Hjelmér/Conf : Karl-Henrik Larsson)

EKOLOGI : Lövträd samt buskar. Mitt fynd på Sambukus nigra - Fläder. Bar ved.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page