top of page

Hymenochaete :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Hymenochaete cinnamomea (kanelskinn), Hymenochaete fuliginosa (borstskinn), Hymenochaete rubiginosa (rostöra)

Hymenochaete ulmicola (almrostöra)

Hymenochaete rubiginosa - Rostöra

Ekologi :Löv- och blandskog samt hagmark. Stubbar, liggande barklösa stammar och grenar av ek. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Hymenochaete ulmicola - Almrostöra (VU)

Ekologi : Nedbrytare på levande gamla almar. Bildar fruktkroppar i barkfåror på almbark. Artens förekomst uppmärksammad under de senaste 10 åren i Sverige, men beskrevs först 2005. Minskar starkt som följd av almsjukans härjningar i landet under flera decennier som resulterat i och fortsatt kommer att resultera i att antalet levande gamla almar successivt blir allt färre.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page