top of page

Hyphoderma mutatum - Sköldskinn

Ekologi : Örtrik lövskog. Bark, sällan naken ved, på liggande stammar och grenar av lövträd. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page